Професорсько-викладацький склад кафедри хірургічної стоматології

Завідувач кафедри хірургічної стоматології

Нагірний Ярослав Петрович

Науковий ступінь - доктор медичних наук

Вчене звання - професор

Посада - Завідувач кафедри

E-mail - nahirniy@tdmu.edu.ua

Особиста сторінка викладача

https://scholar.google.com.ua/citations?user=x1AD_HYAAAAJ&hl=ru
https://www.linkedin.com/home?trk=nav_responsive_tab_home
http://www.researcherid.com/rid/Q-6937-2016
https://www.mendeley.com/profiles/yaroslav-nahirniy

ГУТОР НАТАЛІЯ СТЕПАНІВНА

Науковий ступінь- кандидат медичних наук

Вчене звання- доцент

Посада- завуч кафедри

E-mail - hutor@tdmu.edu.ua

Особиста сторінка викладача

https://scholar.google.com.ua/citations?user=4OPMuEcAAAAJ&hl=ru
https://www.linkedin.com/in/nataliya-hutor-329806109?trk=nav_responsive_tab_profile_pic
https://www.researchgate.net/profile/Natalia_Hutor
http://www.researcherid.com/rid/Q-5688-2016
http://orcid.org/0000-0002-9975-8369
https://www.mendeley.com/profiles/natalia-hutor/

Скакун Леонід Миколайович

Науковий ступінь - кандидат медичних наук

Вчене звання- доцент

Посада- доцент кафедри

E-mail - skakun@tdmu.edu.ua

Особиста сторінка викладача

https://www.researchgate.net/profile/Leonid_Skakun2
orcid.org/0000-0001-8131-1131
https://www.mendeley.com/profiles/leonid-skakun2/

Білозецький Іван Ігорович

Науковий ступінь- кандидат медичних наук

Посада - доцент кафедри

E-mail - bilozetskyi@tdmu.edu.ua

Особиста сторінка викладача

www.linkedin.com/in/ivan-bilozetsky
orcid.org/0000-0002-0951-1574
https://www.mendeley.com/profiles/ivan-bilozetskyi/

Михайлюк Ірина Андріївна

Науковий ступінь- кандидат медичних наук

Посада- асистент кафедри

E-mail - muxailykia@tdmu.edu.ua

Особиста сторінка викладача

https://scholar.google.com/citations?user=o4n-rQEAAAAJ&hl=uk
https://www.linkedin.com/in/%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8E%D0%BA-47a84611a?trk=nav_responsive_tab_profile
https://www.researchgate.net/profile/Iryna_Mykhailiuk
http://www.researcherid.com/rid/Q-6728-2016
orcid.org/0000-0002-2088-5075
https://www.mendeley.com/profiles/iryna-mykhailiuk/

Гембаровський Микола Васильович

Науковий ступінь- кандидат медичних наук

Посада- асистент кафедри

E-mail - gembarovskyj@tdmu.edu.ua

Особиста сторінка викладача

https://scholar.google.com.ua/citations?user=tJqsLAsAAAAJ&hl=ru
https://www.linkedin.com/in/%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-a1472011a?trk=nav_responsive_tab_profile
http://www.researcherid.com/rid/Q-6177-2016
http://orcid.org/0000-0001-6106-1921
https://www.researchgate.net/profile/Mykola_Gembarovskyj
https://www.mendeley.com/profiles/mukola-gembarovskyj/

Беденюк Олена Сергіївна

Посада - асистент кафедри

https://scholar.google.com.ua/citations?user=C39QBp4AAAAJ&hl=en
https://www.linkedin.com/profile/preview?locale=ru_RU&trk=prof-0-sb-preview-primary-button
https://www.researchgate.net/profile/Olena_Bedenyuk
http://www.researcherid.com/rid/Q-6097-2016
orcid.org/0000-0002-0619-8308
https://www.mendeley.com/profiles/olena-bedenyuk/

Міц Ірина Романівна

Науковий ступінь- кандидат медичних наук

Посада- асистент кафедри

E-mail - mic@tdmu.edu.ua

Особиста сторінка викладача

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=en&user=L_6zL6gAAAAJ&view_op=list_works
https://www.linkedin.com/in/%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D1%96%D1%86-3a0396132?trk=nav_responsive_tab_profile
https://www.researchgate.net/profile/Iryna_Mits
http://orcid.org/0000-0003-1971-2801
https://www.mendeley.com/profiles/iryna-mits/#add-photo

Ковтун Наталія Ярославівна

Посада- асистент кафедри

E-mail - kovtun_nj@tdmu.edu.ua

Особиста сторінка викладача

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=7H7DwGQAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F4tB1_l1Reo9owEePuuLhz_SF-NSTPZ85DDaMSgtds3EbhwXCZl-sRuWM3Q1TAm6rg2nCiwrxgA9tKNO_dE_iIuypVd718SCNwNevp343i4P-NfVJg
https://www.linkedin.com/in/%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D1%96%D1%86-3a0396132?trk=nav_responsive_tab_profile
https://www.researchgate.net/profile/Iryna_Mits
http://orcid.org/0000-0003-1971-2801
https://www.mendeley.com/profiles/iryna-mits/#add-photo

Яворська-Скрабут Ірина Михайлівна

Посада- асистент кафедри

E-mail - yavorskaskrabut@tdmu.edu.ua

Особиста сторінка викладача

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=NQN81esAAAAJ&view_op=list_works
https://www.linkedin.com/in/%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%82-234303132?trk=nav_responsive_tab_profile
https://www.researchgate.net/profile/Iryna_Yavorska-Skrabut
http://www.researcherid.com/rid/Q-6078-2016
orcid.org/0000-0001-5179-4080
https://www.mendeley.com/profiles/iryna-yavorska-skrabut/

Лоза Христина Олегівна

Науковий ступінь- кандидат медичних наук

Посада- асистент кафедри

E -mail -Loza@tdmu.edu.ua

Особиста сторінка викладача

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=cNwNrk4AAAAJ&view_op=list_works
https://www.linkedin.com/in/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0-249897a4?trk=nav_responsive_tab_profile
https://www.researchgate.net/profile/Christine_Loza2
http://orcid.org/0000-0001-9671-8049
https://www.mendeley.com/profiles/chriristine-loza/

Твердохліб Наталія Олегівна

Науковий ступінь - кандидат медичних наук

Посада- асистент кафедри

E-mail - stojanno@tdmu.edu.ua

Особиста сторінка викладача

https://scholar.google.com.ua/citations?user=vhOAbCwAAAAJ&hl=uk
https://www.linkedin.com/in/nataliya-tverdokhlib-6b235ab0?trk=hp-identity-name

Град Іван Володимирович

Посада - асистент кафедри

E-mail- gradiv@tdmu.edu.ua

Особиста сторінка викладача

https://scholar.google.com/citations?user=4XNHq_YAAAAJ&hl=uk&authuser=1
https://www.linkedin.com/in/%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-00384411a?trk=hp-identity-name

Скочило Ольга Володимирівна

Посада- асистент кафедри

E-mail-skochuloov@tdmu.edu.ua

Особиста сторінка викладача

Плюсквік Галина Богданівна

Посада-лаборант кафедри

Курилюк Люба Богданівна

Посада-лаборант кафедри