Надзвичайно  вагому  роль у формуванні клінічного мислення, навиків практичної та наукової діяльності студентів відіграє студентський науковий гурток. На  кафедрі хірургічної стоматології функціонує студентський науковий гурток  під керівництвом  канд.мед.наук, асист. Ковтун Н.Я. 

Склад гуртка в різні роки,  свого існування, налічує  від 7 до  12   в  студентів  в 2021 році.

Протягом навчального року проводяться засідання наукового гуртка кафедри, тематика засідань гуртка тісно переплітається із науковими напрямками викладачів-консультантів кафедри. 

Асист. Ковтун  Н.Я. зі студентами-гуртківцями на International dental forum (2019 рік)

Засідання гуртка проводиться кожного місяця із доповідями та мультимедійними призентаціями, на яких відбувається обговорення результатів роботи за відповідний період, узгодження подальшої роботи СНТ, заслуховування доповідей студентів за результатами проведених досліджень. По мірі наявності пацієнтів студенти мають можливість асистувати на операціях та бути присутніми на консультативному прийомі.

Асист. Ковтун Н.Я.  зі студентами-гуртківцями на V Всеукраїнському з'їзді  асоціації студентів стоматологів України (2019 рік)

Асист. Ковтун Н.Я.  готує студентів-гуртківців до Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю "Стоматологія" (2019 рік)

Засідання наукового гуртка проводить асист. Ковтун Н.Я.  (2018 рік)

Під час засідання студентського наукового гуртка студенти іноземці стоматологічного факультету вивчали  набір інструментів які входять в  оглядовий лоток та розбирали хірургічний стоматологічний інструментарій.

Асистент Ковтун Н.Я. проводить засідання студентського гуртка, на якому студенти  накладать пращевидну пов’язку (2018 рік)

На одному із засідань студентського наукового гуртка нашої кафедри ми розбирали будову, анатомо-топографічні орієнтири, кровопостачання та іннервацію кісток черепа, а зокрема кісток лицевого скелету. Члени гуртка мали змогу вивчити методи проведення центральних та периферичних провідникових анестезій на верхній та нижній щелепах. Вивчення методик знеболення є одним із важливих етапів навчального процесу, бо без них  не можливо здійснювати оперативні втручання.  Під час даного засідання  студенти також ознайомилися та  розглянули зовнішньоротові методи виконання  місцевих анестезій .  

Студенти готуються  до виступу на засіданні гуртка (2018 рік)

11-12 грудня 2020 року в Самаркандської державному медичному інституті ( Узбекистан )  пройшла Міжнародна онлайн Олімпіада студентів медичних ВУЗів «Самарканд - 2020».Метою проведення студентської Олімпіади стали пошук обдарованих студентів, підтримка їх наукової та практичної роботи, залучення до інноваційної діяльності та використання їх потенціалу в якості майбутніх медичних працівників.

У Міжнародній онлайн Олімпіаді студентів медичних ВУЗів брали участь більше 2000 студентів, що представляли команди 40 вищих медичних освітніх установ України, Казахстану, Киргизстану, Росії, Таджикистану і Узбекистану.Професор Нагірний Я. П.  ввійшов  до   складу  журі  Міжнародної онлайн Олімпіада студентів медичних ВУЗів «Самарканд - 2020».

До складу журі яких увійшли провідні професори і співробітники медичних вузів Республіки Корея, Японії, Польщі, Білорусі, Росії, України, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, а також вищих навчальних закладів республіки. 


На студентській Олімпіаді були представлені роботи студентів з 20 університетів і інститутів по більш 60 напрямками, студенти бакалаврату, резиденти магістратури та клінічні ординатори також взяли участь в дворівневому конкурсі з фундаментальних і клінічних дисциплін медичної науки, зокрема анатомії людини, патологічної анатомії, дитячої та дорослої хірургії, оториноларингології, дитячої та дорослої стоматології, щелепно-лицевої хірургії, судової медицини, неврології, нейрохірургії, внутрішнім захворюванням, інфекційних захворювань і епідеміології, травматології та ортопедії. 

 За підсумками  міжнародної олімпіади «Самарканд - 2020».  Студентка Тильчак Я.Є.  отримала  1-е місце в  номінації “ Вирішення  ситуаційних задач в  хірургічній  стоматології   ”( 2020 рік)

З січня 2020 року науковий  гурток  очолює доцент Скочило О. В. . 10 лютого  2021 року відбулося   засідання наукового гуртка на  тему “Хірургічні  шви в стоматології ”. За цією темою студенти  підготували  відеодоповіді  . Засідання було проведено у  форматі  Google Meet.

Відеодоповіді  учасників  наукового гуртка  ( 2021 рік)

Накладання швів є одним  із важливих етапів оперативного втручання . Від майстерності  лікаря  залежить як  естетична складова, так і  ступінь ризику розвитку ускладнень. 13 жовтня 2021 року на кафедрі  хірургічної стоматології відбулось планове засідання  наукового гуртка. Студенти відпрацювали техніку накладання швів на силіконових фантомах шкіри. Було відпрацьовано наступні техніки: простих вузлуватих швів, матрацного горизонтальних та вертикальних швів, 8-подібного шва, а також неперервного та неперервного з додатковою петлею. 

 Майстер-клас відпрацювання техніки  швів  на силіконових фантомах  ( 2021 рік)

Засідання студентського наукового гуртка кафедри хірургічної стоматології відбувається кожного місяця згідно графіку. Під час засідання студенти - гуртківці виступають із доповідями та мультимедійними презентаціями, таким методом вони освоюють новітні технології у плануванні оперативних втручань, по мірі наявності пацієнтів студентам - гуртківцям надається можливість приймати участь в операціях та асистувати у них.

Під час засідання студентського наукового гуртка студенти мають змогу вивчати сучасні методи лікування зубо - щелепних аномалій та деформацій, а зокрема вивчать різні варіанти розташування атипових третіх молярів. На даному засіданні студенти представляли презентацію на тему: “Інтраальвеолярна трансплантація” що являється хірургічним методом вирівнювання зубів. На цьому засіданні ми також розібрали головні аспекти взаємодії ортодонтичного лікування та хірургічної корекції ретинованих та дистопованих зубів у альвеолярному паростку що являється однією із важливих проблем у розділі хірургічної стоматології.    Обговорення цікавих клінічних випадків  та алгоритмів  лікування  пацієнтів  ( 2022 рік)

 Колектив  кафедри  з учасниками наукового  гуртка  на Наукових Пікніках ( 2023рік)

Доцентка Скочило  О. В. зі студентами-гуртківцями на  XXII міжнародній стоматологічній виставці "Дентал-Україна" ( 2023рік)

Співробітниками кафедри проводяться тематичні заняття зі студентами наукового гуртка, з обговоренням цікавих клінічних випадків в хірургічній стоматології, вивченням історій хвороб та визначенням тактичних питань відповідно до алгоритму лікування цих пацієнтів. До занять з гуртківцями залучаються завідувач кафедри – професор Нагірний  Я.П.,  та  доцент Гутор Н. С.. Також запрошують суміжних спеціалістів. Тематика засідань гуртка тісно переплітається із науковими напрямками викладачів кафедри. 

На засіданні студентського наукового гуртка ми розбираємо із студентами-гуртківцями всі види хірургічного інструментарію та особливості їхньої будови і використання в залежності від клінічної ситуації. Ми вивчали щипці для видалення зубів на верхній та нижній щелепах, види та особливості роботи з елеваторами. Студенти мали змогу самостійно підібрати відповідні методи та засоби для проведення модельованої викладачем операції.   Щорічно кафедра готує студентів для участі як в міжвузівських студентських  конференція так і в науково-практичних  конференціях з міжнародною участю, де гуртківці демонструють найкращі результати. 

У нашому університеті на стоматологічному факультеті кожного року проводиться студентська олімпіада серед студентів 4-5 курсів з фаху «Стоматологія», наші студенти гуртківці брали участь у двох відбіркових турах цієї олімпіади. За її результатами вони увійшли у команду призерів та були відібранні для делегації на змагання у місто Полтаву на Всеукраїнську студентську олімпіаду зі спеціальності «Стоматологія»