На кафедрі хірургічної стоматології функціонує студентський науковий гурток під керівництвом канд.мед.наук, асист. Н.Я. Ковтун.

Склад гуртка налічує 12 студентів.

Засідання гуртка проводиться кожного місяця із доповідями та мультимедійними призентаціями, на яких відбувається обговорення результатів роботи за відповідний період, узгодження подальшої роботи СНТ, заслуховування доповідей студентів за результатами проведених досліджень. По мірі наявності пацієнтів студенти мають можливість асистувати на операціях та бути присутніми на консультативному прийомі.

Протягом навчального року проводяться засідання наукового гуртка кафедри, Тематика засідань гуртка тісно переплітається із науковими напрямками викладачів-консультантів кафедри.

Асист. Н.Я. Ковтун зі студентами-гуртківцями на International dental forum (2019 р.)

Асист. Н.Я. Ковтун зі студентами-гуртківцями на V Всеукраїнському з'їзді асоціації студентів стоматологів України (2019 р.)

Асист. Н.Я. Ковтун готує студентів-гуртківців до Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю "Стоматологія" (2019 р.)

Засідання наукового гуртка проводить асист. Н.Я. Ковтун (2018р.)

Під час засідання студентського наукового гуртка студенти іноземці стоматологічного факультету вивчали набір інструментів які входять в оглядовий лоток та розбирали хірургічний стоматологічний інструментарій.

Вивчення студентами-гуртківцями анатомо - топографічних орієнтирів основи черепа та зокрема ЩЛД (2018р.)

На одному із засідань студентського наукового гуртка нашої кафедри ми розбирали будову, анатомо-топографічні орієнтири, кровопостачання та іннервацію кісток черепа, а зокрема кісток лицевого скелету. Члени гуртка мали змогу вивчити методи проведення центральних та периферичних провідникових анестезій на верхній та нижній щелепах. Вивчення методик знеболення є одним із важливих етапів навчального процесу, бо без них не можливо здфійснювати оперативні втручання. Під час даного засідання студенти також ознайомилися та розглянули зовнішньоротові методи виконання місцевих анестезій .

Асистент Н.Я. Ковтун проводить засідання студентського гуртка, на якому студенти накладать пращевидну пов’язку (2018р.)

Студенти готуються до виступу на засіданні гуртка (2018р.)

Засідання студентського наукового гуртка кафедри хірургічної стоматології відбувається кожного місяця згідно графіку. Під час засідання студенти - гуртківці виступають із доповідями та мультимедійними презинтаціями, таким методом вони освоюють новітні технології у плануванні оперативних втручань, по мірі наявності пацієнтів студентам - гуртківцям надається можливість приймати участь в операціях та асистувати у них.

Під час засідання студентського наукового гуртка студенти мають змогу вивчати сучасні методи лікування зубо - щелепних аномалій та деформацій, а зокрема вивчать різні варіанти розташування атипових третіх молярів. На даному засіданні студенти представляли презентацію на тему: “Інтраальвеолярна трансплантація” що являється хірургічним методом вирівнювання зубів. На цьому засіданні ми також розібрали головні аспекти взаємодії ортодонтичного лікування та хірургічної коркції ретинованих та дистопованих зубів у альвеолярному паростку що являється однією із важливих проблем у розділі хірургічної стоматології.

На засіданні студентського наукового гуртка ми розбираємо із студентами-гуртківцями всі види хірургічного інструментарію та особливості їхньої будови і використання в залежності від клінічної ситуації. Ми вивчали щипці для видалення зубів на верхній та нижній щелепах, види та особливості роботи з елеваторами. Студенти мали змогу самостійно підібрати відповідні методи та засоби для проведення модельованої викладачем операції.

Унашому університеті на стоматологічному факультеті кожного року проводиться студентська олімпіада серед студентів 4-5 курсів з фаху «Стоматологія», наші студенти гуртківці брали участь у двох відбіркових турах цієї олімпіади. За її результатами вони увійшли у команду призерів та були відібранні для делегації на змагання у місто Полтаву на Всеукраїнську студентську олімпіаду зі спеціальності «Стоматологія»