Головна мета кафедри хірургічної стоматології – сформувати фахівців високого рівня кваліфікації та виявити інтелектуальний потенціал серед студентів-стоматологів. На кафедрі хірургічної стоматології вивчають:

Стоматологічний факультет:

"Стоматологія" - 3 курс

Хірургічна стоматологія

"Стоматологія" - 4 курс

Хірургічна стоматологія

"Стоматологія" - 5 курс

Хірургічна стоматологія

Медичний факультет:

"Лікувальна справа" - 5 курс

Основи стоматології

"Медико-профілактична справа" - 5 курс

Основи стоматології

ННІ медсестринства:

"Сестринська справа" - 2 курс медичні сестри-бакалаври

Медсестринство в стоматології

Навчання проводиться на основних базах кафедри хірургічної стоматології, зокрема:

КЗ ТОР "Тернопільська університетська лікарня", відділення хірургічної стоматології

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Нагірний Ярослав Петрович

доктор медичних наук, професор

Стоматологічний корпус, вул. Чехова, 7, Чехова 3. – кафедра хірургічної стоматології

ЗАВУЧ КАФЕДРИ – Гутор Наталія Степанівна,

кандидат медичних наук, доцент

Штат кафедри хірургічної стоматології

Штат кафедри хірургічної стоматології

(зліва направо – канд. мед. наук, асистент Сметюх Олеся Андріївна, асистент Беденюк Олена Сергіївна, асистент Михайлюк Ірина Андріївна, асистент Ковтун Наталія Ярославівна, асистент Білозецький Іван Ігорович, асистент Твердохліб Наталія Олегівна, доцент Гутор Наталія Степанівна)

друге хірургічне відділення Тернопільського онкологічного диспансеру

Скакун Леонід Миколайович

кандидат медичних наук, доцент

В розпорядженні кафедри хірургічної стоматології знаходяться шість навчальних кімнат, кабінет завідуючого, асистентська, а також два клінічних зали.

На кафедрі викладаються наступні дисципліни: хірургічна стоматологія для студентів 3-4-5 курсів стоматологічного факультету, основи стоматології для студентів 5-ого курсу медичного факультету та медсестринство в стоматології – дистанційна форма навчання для медичних сестер-бакалаврів.

Кафедра хірургічної стоматології є базовою у вивченні методів знеболення ЩЛД та операцій з приводу видалення зубів, запальних та онкологічних захворювань, травматичних пошкоджень, вроджених вад щелепно-лицевої ділянки та дефектів зубо-щелепної системи. Студенти вивчають етіологію, патогенез, клініку, діагностику, диференційну діагностику, лікування запальних та дистрофічних захворювань тканин та органів, доброякісних та злоякісних новоутворів, невогнепальних та вогнепальних пошкоджень ЩЛД, дефектів та деформацій щелепно-лицевої ділянки.

За час існування кафедри хірургічної стоматології розроблені методичні вказівки для практичних занять, матеріали для підготовки студентів до практичних занять, лекційний матеріал з мультимедійними презентаціями, створено навчальні таблиці, стенди, відеофільми, альбоми з клінічними фотографіями та укомплектовано рентгенологічні знімки відповідно до теми заняття.

Семінарську частину заняття проводить доцент Гутор Н. С.

Семінарську частину заняття проводить асистент Твердохліб Н. О.

В перев'язочній КЗ ТОР "Тернопільська університетська лікарня ̋" відділенні хірургічної стоматології професор Нагірний Я. П. зі студентами 4 курсу стоматологічного факультету

Практичні заняття в клінічному залі кафедри хірургічної стоматології проводить доцент Гутор Н. С. зі студентами 3 курсу стоматологічного факультету

Практичні заняття в клінічному залі кафедри хірургічної стоматології проводить доцент Гутор Н. С. зі студентами 5 курсу стоматологічного факультету

На практичних заняттях студенти опановують основні прийоми роботи лікаря-стоматолога-хірурга. Під керівництвом викладачів проводять амбулаторні хірургічні втручання.

В клінічному залі кафедри хірургічної стоматології асистенти Твердохліб Н. О., Ковтун Н. Я.

з іноземними студентами 5 курсу стоматологічного факультету

В клінічному залі кафедри хірургічної стоматології кандидат медичних наук Гембаровський М.В.

зі студентами 3 курсу стоматологічного факультету

В другому хірургічному відділенні Тернопільського онкодиспансеру доцент Скакун Л.М. зі студентами 4 курсу стоматологічного факультету.

Для об'єктивного оцінювання знань студентів викладачі використовують різні форми, а саме: систему «Moodle», яка знаходитьсь на Web-порталі університету у розділі «Інтранет» для тестування відповідно до теми заняття, письмове тестування на занятті, здача практичних навичок та семестрового модульного іспиту.

Методи й засоби контролю якості професійної підготовки лікарів-стоматологів-хірургів дозволяють виявити глибину їх теоретичних знань та практичну підготовку.

Здача практичних навичок – ОСКІ студентами 3 курсу стоматологічного факультету

Голова екзаменаційної комісії на практично-орієнтованому державному випускному іспиті студентів 5 курсу стоматологічного факультету 2014-2015 навчального року ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України" професор Нагірний Я.П.

Доцент Гутор Н.С. приймає державний іспит з хірургічної стоматології

Асистент Ковтун Н.Я в бригаді по невідкладних станах

Асистент Білозецький І.І. приймає здачу державного іспиту з хірургічної стоматології

Англомовні асистенти Твердохліб Н.О. та Ковтун Н.Я. приймають здачу державного іспиту з хірургічної стоматології в студентів-іноземців

Канд.мед.наук, асистент Сметюх О.А. приймає здачу державного іспиту з хірургічної стоматології

Канд.мед.наук, доцент Гутор Н.С. приймає здачу державного іспиту студентів 5 курсу стоматологічного факультету 2016-2017 навчального року ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України".

Професор Нагірний Я.П., заступник декана стоматологічного факультету Шкумбатюк О.В., доцент Гутор Н.С., асистент Гембаровський М.В. приймають здачу іспиту студентів 4 курсу стоматологічного факультету 2017-2018 навчального року.

Здача практичних навичок – ОСКІ студентами 3 курсу стоматологічного факультету 2017-2018 н.р.

Канд.мед.наук, доцент Гутор Н.С., доцент Гембаровський М.В. приймають здачу комплексного державного практично-орієнтованого іспиту студентів 5 курсу стоматологічного факультету 2017-2018 навчального року ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України".