Головна мета кафедри хірургічної стоматології – сформувати фахівців високого рівня кваліфікації та виявити інтелектуальний потенціал серед студентів-стоматологів. На кафедрі хірургічної стоматології вивчають:

Навчання проводиться на основних базах кафедри хірургічної стоматології вул. Чехова 7, Чехова 3., і у відділенні хірургічної стоматології "Тернопільська університетська лікарня".

В розпорядженні кафедри хірургічної стоматології знаходяться шість навчальних кімнат, кабінет завідуючого, асистентська, а також два клінічних зали.

На кафедрі викладаються наступні дисципліни: хірургічна стоматологія для студентів 3-4-5 курсів стоматологічного факультету, основи стоматології для студентів 5-ого курсу медичного факультету.

Кафедра хірургічної стоматології є базовою у вивченні методів знеболення ЩЛД та операцій з приводу видалення зубів, запальних та онкологічних захворювань, травматичних пошкоджень, вроджених вад щелепно-лицевої ділянки та дефектів зубо-щелепної системи. Студенти вивчають етіологію, патогенез, клініку, діагностику, диференційну діагностику, лікування запальних та дистрофічних захворювань тканин та органів, доброякісних та злоякісних новоутворів, невогнепальних та вогнепальних пошкоджень ЩЛД, дефектів та деформацій щелепно-лицевої ділянки.

За час існування кафедри хірургічної стоматології розроблені методичні вказівки для практичних занять, матеріали для підготовки студентів до практичних занять, лекційний матеріал з мультимедійними презентаціями, створено навчальні таблиці, стенди, відеофільми, альбоми з клінічними фотографіями та укомплектовано рентгенологічні знімки відповідно до теми заняття.

Семінарську частину заняття проводить доцент Гутор Н. С. (2014р.)

Семінарську частину заняття проводить асистент Твердохліб Н. О. (2014р.)

В перев'язочній КЗ ТОР "Тернопільська університетська лікарня ̋" відділенні хірургічної стоматології професор Нагірний Я. П. зі студентами 4 курсу стоматологічного факультету (2011р.)

Практичні заняття в клінічному залі кафедри хірургічної стоматології проводить доцент Гутор Н. С. зі студентами 5 курсу стоматологічного факультету (2015р.)

Практичні заняття в клінічному залі кафедри хірургічної стоматології проводить доцент Гутор Н. С. зі студентами 3 курсу стоматологічного факультету (2015р.)

Кафедра хірургічної стоматології оснащена двома сучасними клінічними залами. На кафедрі хірургічної стоматології студенти мають можливість бути присутніми під час консультативного прийому, брати участь у оперативних втручаннях амбулаторного прийому викладачів кафедри. На практичних заняттях студенти опановують основні прийоми роботи лікаря-стоматолога-хірурга. Під керівництвом викладачів проводять амбулаторні хірургічні втручання.

Професорсько-викладацький склад кафедри допомагає студентам оволодіти базовими знаннями і практичними навичками з хірургічної стоматології.

В клінічному залі кафедри хірургічної стоматології асистенти Твердохліб Н. О., Ковтун Н. Я. з іноземними студентами 5 курсу стоматологічного факультету (2015р.)

В клінічному залі кафедри хірургічної стоматології кандидат медичних наук Гембаровський М.В. зі студентами 3 курсу стоматологічного факультету (2015р.)

В другому хірургічному відділенні Тернопільського онкодиспансеру доцент Скакун Л.М. зі студентами 4 курсу стоматологічного факультету (2016р.)

Практичні заняття з розділу "Онкологічні захворювання ЩЛД" проводяться на базі ТОКОД під керівництвом доц. Скакуна Л.М. Під час занять студенти мають можливість приймати участь в лікарському обході у відділень, бути присутніми під час консультативного прийому хворих та проведення операцій.

Для об'єктивного оцінювання знань студентів викладачі використовують різні форми, а саме: систему «Moodle», яка знаходитьсь на Web-порталі університету у розділі «Інтранет» для тестування відповідно до теми заняття, письмове тестування на занятті, здача практичних навичок та семестрового модульного іспиту.

Методи й засоби контролю якості професійної підготовки лікарів-стоматологів-хірургів дозволяють виявити глибину їх теоретичних знань та практичну підготовку.

Доц. Н.С.Гутор (зліва) асист Н.О. Твердохліб (по центру) , асист О.С. Беденюк ( справа) приймать практичні навички у студентів 3-го курсу стоматологічного факультету (2014р.)

Голова екзаменаційної комісії на практично-орієнтованому державному випускному іспиті студентів 5 курсу стоматологічного факультету 2014-2015 навчального року ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України" професор Нагірний Я.П. (2015р.)

Доцент Гутор Н.С. приймає державний іспит з хірургічної стоматології (2016р.)

Асистент Ковтун Н.Я в бригаді по невідкладних станах (2016р.)

Асистент Білозецький І.І. приймає здачу державного іспиту з хірургічної стоматології(2016р.)

Англомовні асистенти Твердохліб Н.О. та Ковтун Н.Я. приймають здачу державного іспиту з хірургічної стоматології в студентів-іноземців (2014р.)

Канд.мед.наук, асистент Сметюх О.А. приймає здачу державного іспиту з хірургічної стоматології (2014р.)

Канд.мед.наук, доцент Гутор Н.С. приймає здачу державного іспиту студентів 5 курсу стоматологічного факультету 2016-2017 навчального року ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України". (2017р.)

Професор Нагірний Я.П., заступник декана стоматологічного факультету Шкумбатюк О.В., доцент Гутор Н.С., асистент Гембаровський М.В. приймають здачу іспиту студентів 4 курсу стоматологічного факультету 2017-2018 навчального року. (2017р.)

Написання студентами 4-го та 5-го курсів стоматологічного факультету історії хвороби стоматологічно-хірургчного хворого, проходження виробничої практики студентами 4 курсу дає можливість, проаналізувати набуті теоретичні знання та практичні навички.

Як контролюючі засоби використовується тестовий комп'ютерний контроль, проблемні ситуаційні завдання, тести ліцензійного іспиту "Крок 2. Стоматологія", ситуаційні завдання під час державних іспитів.

Така методика дозволяє в цілому проаналізувати поступовий процес навчання, проконтролювати його, провести корекцію з метою виховання кваліфікованого спеціаліста.

Важливим етапом навчання є лінії практичних навичок, які включають всі необхідні навички відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника і є обов'язковим для опанування студентом протягом навчального року. Для опанування практичної навички створено всі умови студенту. Метою навчання є підготовка висококваліфікованих спеціалістів.

Здача практичних навичок – ОСКІ студентами 3 курсу стоматологічного факультету 2017-2018 н.р. (2018р.)

Канд.мед.наук, доцент Гутор Н.С., доцент Гембаровський М.В. приймають здачу комплексного державного практично-орієнтованого іспиту студентів 5 курсу стоматологічного факультету 2017-2018 навчального року ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України" (2018р.)