Головна мета кафедри хірургічної стоматології – сформувати фахівців високого рівня кваліфікації та виявити інтелектуальний потенціал серед студентів-стоматологів. На кафедрі хірургічної стоматології вивчають:

Навчання проводиться на основних базах кафедри хірургічної стоматології вул. Чехова 7, Чехова 3., і у відділенні хірургічної стоматології "Тернопільська університетська лікарня".

В розпорядженні кафедри хірургічної стоматології знаходяться шість навчальних кімнат, кабінет завідуючого, асистентська, а також два клінічних зали.

Кафедра хірургічної стоматології є базовою у вивченні методів знеболення ЩЛД та операцій з приводу видалення зубів, запальних та онкологічних захворювань, травматичних пошкоджень, вроджених вад щелепно-лицевої ділянки та дефектів зубо-щелепної системи. Студенти вивчають етіологію, патогенез, клініку, діагностику, диференційну діагностику, лікування запальних та дистрофічних захворювань тканин та органів, доброякісних та злоякісних новоутворів, невогнепальних та вогнепальних пошкоджень ЩЛД, дефектів та деформацій щелепно-лицевої ділянки.

За час існування кафедри хірургічної стоматології розроблені методичні вказівки для практичних занять, матеріали для підготовки студентів до практичних занять, лекційний матеріал з мультимедійними презентаціями, створено навчальні таблиці, стенди, відеофільми, альбоми з клінічними фотографіями та укомплектовано рентгенологічні знімки відповідно до теми заняття.

Проведення дистанційних практичних занять із використанням можливостей програмного комплексу MSTeam (2020)

Доцент Гутор Н. С проводить семінарську частину заняття (2014 р.)

Доцент Гутор Н. С. зі студентами 3 курсу стоматологічного факультету проводить практичне заняття в клінічному залі кафедри хірургічної стоматології (2015 р.)

Професор Нагірний Я. П. зі студентами 4 курсу стоматологічного факультету в перев'язочній КЗ ТОР "Тернопільська університетська лікарня ̋" відділенні хірургічної стоматології (2011 р.)

асистент Твердохліб Н. О. проводить семінарську частину заняття (2014 р.)

Кафедра хірургічної стоматології оснащена двома сучасними клінічними залами. На кафедрі хірургічної стоматології студенти мають можливість бути присутніми під час консультативного прийому, брати участь у оперативних втручаннях амбулаторного прийому викладачів кафедри. На практичних заняттях студенти опановують основні прийоми роботи лікаря-стоматолога-хірурга. Під керівництвом викладачів проводять амбулаторні хірургічні втручання.

Професорсько-викладацький склад кафедри допомагає студентам оволодіти базовими знаннями і практичними навичками з хірургічної стоматології.

Асистенти Твердохліб Н. О., Ковтун Н. Я. В клінічному залі кафедри хірургічної стоматології з іноземними студентами 5 курсу стоматологічного факультету (2015 р.)

Кандидат медичних наук Гембаровський М.В.зі студентами 3 курсу стоматологічного факультету в клінічному залі кафедри хірургічної стоматології (2015 р.)

Доцент Скакун Л.М.зі студентами 4 курсу стоматологічного факультету другому хірургічному відділенні Тернопільського онкодиспансеру (2016 р.)

Практичні заняття з розділу "Онкологічні захворювання ЩЛД" проводяться на базі ТОКОД під керівництвом доц. Скакуна Л.М. Під час занять студенти мають можливість приймати участь в лікарському обході у відділень, бути присутніми під час консультативного прийому хворих та проведення операцій.


Доц. Гутор Н.С. (зліва) асист Твердохліб Н.О. (по центру) , асист Беденюк О.С. ( справа) приймать практичні навички у студентів 3-го курсу стоматологічного факультету (2014 р.)

Для об'єктивного оцінювання знань студентів викладачі використовують різні форми, а саме: систему «Moodle», яка знаходитьсь на Web-порталі університету у розділі «Інтранет» для тестування відповідно до теми заняття, письмове тестування на занятті, здача практичних навичок та семестрового модульного іспиту.

Методи й засоби контролю якості професійної підготовки лікарів-стоматологів-хірургів дозволяють виявити глибину їх теоретичних знань та практичну підготовку.

Голова екзаменаційної комісії на практично-орієнтованому державному випускному іспиті студентів 5 курсу стоматологічного факультету 2014-2015 навчального року ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України" професор Нагірний Я.П. (2015 р.)

Доцент Гутор Н.С. приймає державний іспит з хірургічної стоматології (2016 р.)

Асистент Білозецький І.І. приймає здачу державного іспиту з хірургічної стоматології (2016 р.)


Асистент Ковтун Н.Я в бригаді по невідкладних станах (2016 р.)

На кафедрі хірургічної стоматології навчаються як вітчизняні, так і іноземні студенти. Викладання дисциплін ведеться двома мовами: українською та англійською .

Англомовні асистенти Твердохліб Н.О. та Ковтун Н.Я. приймають здачу державного іспиту з хірургічної стоматології в студентів-іноземців (2014 р.)

У вересені 2017 р. асистент Твердохліб Н,О отримала міжнародний сертифікат рівень володіння англійською мовою В 2.

Написання студентами 4-го та 5-го курсів стоматологічного факультету історії хвороби стоматологічно-хірургчного хворого, проходження виробничої практики студентами 4 курсу дає можливість, проаналізувати набуті теоретичні знання та практичні навички.

Як контролюючі засоби використовується тестовий комп'ютерний контроль, проблемні ситуаційні завдання, тести ліцензійного іспиту "Крок 2. Стоматологія", ситуаційні завдання під час державних іспитів.

Така методика дозволяє в цілому проаналізувати поступовий процес навчання, проконтролювати його, провести корекцію з метою виховання кваліфікованого спеціаліста.

Професор Нагірний Я.П., заступник декана стоматологічного факультету Шкумбатюк О.В., доцент Гутор Н.С., асистент Гембаровський М.В. приймають здачу іспиту студентів 4 курсу стоматологічного факультету 2017-2018 навчального року. (2017 р.)

Важливим етапом навчання є лінії практичних навичок, які включають всі необхідні навички відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника і є обов'язковим для опанування студентом протягом навчального року. Для опанування практичної навички створено всі умови студенту. Метою навчання є підготовка висококваліфікованих спеціалістів.

Канд.мед.наук, доцент Гутор Н.С., доцент Гембаровський М.В. приймають здачу комплексного державного практично-орієнтованого іспиту студентів 5 курсу стоматологічного факультету 2017-2018 навчального року ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України" (2018 р.)

У нашому університеті на стоматологічному факультеті кожного року проводиться студентська олімпіада серед студентів 4-5 курсів з фаху «Стоматологія», наші студенти гуртківці брали участь у двох відбіркових турах цієї олімпіади. За її результатами вони увійшли у команду призерів та були відібранні для делегації на змагання у місто Полтаву на Всеукраїнську студентську олімпіаду зі спеціальності «Стоматологія»

Команду ТДМУ готувала та супроводжувала к.м.н.,асистент кафедри хірургічної стоматології Лоза Х.О. (2018 р.)

На базі Української медичної стоматологічної академії (Полтаві) 29-30 березня 2018 року відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Стоматологія». Згідно з правилами проведення олімпіади, передбачено не лише індивідуальні змагання студентів, але й командний залік. Олімпіада відбувалася у два етапи. В перший день учасники письмово відповідали на запитання з усіх розділів стоматології, зашифровані роботи перевіряло незалежне журі. Наступного дня були оголошені імена студентів, які вийшли у фінал. Фіналісти повинні були перед аудиторією відповісти на 4 теоретичні і 4 практичні питання з різних напрямків стоматології. Відповіді оцінювало журі, що складалось з 12 викладачів з різних вищих медичних навчальних закладів України.

Студентка 5 курсу стоматологічного факультету Ілона Ремезюк, отримала третє місце І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Стоматологія» (2018 р.)

Студенти 4-го та 5-го курсу посіли 3-тє місце у командному змаганні ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Стоматологія» (2018 р.)

3-5 квітня 2019 року на базі Української медичної стоматологічної академії (Полтаві) відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Стоматологія».

В олімпіаді взяло участь 88 студентів з 15 вищих навчальних медичних закладів різних міст України. До складу команди Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського увійшли студенти 4 і 5 курсів, які отримали найкращі результати під час першого туру олімпіади – Владислав Колесник (4 курс), Віталія Антонюк (4 курс), Михайло Якимчук (4 курс), Олена Мшанецька (5 курс), Юлія Кікцьо (5 курс), Ілона Назаренко (5 курс).

Згідно з правилами проведення олімпіади, передбачено не лише індивідуальні змагання студентів, але й командний залік.

Проф. Я.П. Нагірний, асист. Н.Я. Ковтун зі студентами-гуртківцями на Всеукраїнській студентській олімпіаді за спеціальністю "Стоматологія" (2019 р.)

Олімпіада відбувалася у два етапи. В перший день учасники письмово давали відповіді на запитання з усіх розділів стоматології, роботи усіх учасників були зашифровані, перевірку робіт здійснювали члени незалежного журі. Наступного дня були оголошені імена студентів, які вийшли у фінал. Фіналісти повинні були перед аудиторією відповісти на 4 теоретичні і 4 практичні питання – по одному практичному і теоретичному питанню з кожного напрямку стоматології, час на підготовку до однієї хвилини.

В склад журі входили 12 викладачів з різних вищих медичних навчальних закладів України та 4 викладачі, які входили до складу апеляційної комісії. До другого туру за результатами першого дня було відібрано лише 9 учасників. У фінал увійшла наша студентка 5-го курсу стоматологічного факультету Олена Мшанецька, яка у напруженій боротьбі отримала друге місце.