Лікувально-консультативна робота кафедри проводиться згідно календарного плану занять та графіка роботи співробітників кафедри, на практичних заняттях із студентами. Лікувально-консультативний прийом проводиться в клінічних залах.  Базами кафедри є спеціалізоване відділення хірургічної стоматології «Тернопільська університетська лікарня», друге хірургічне відділення Тернопільського обласного комунального клінічного онкодиспансеру та стоматологічний корпус ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», що знаходиться на вул. Чехова, 7 – кафедра хірургічної стоматології клінічні зали, де розташовано 4 стоматологічні установки. Висококваліфіковані стоматологи-хірурги кафедри оволодівають сучасними методиками хірургічного лікування захворювань голови і шиї та передають свій досвід молодим лікарям-стоматологам-хірургам. З осені 2011 року викладачі кафедри несуть цілодобову ургентну службу по наданню невідкладної допомоги ургентним хворим.

 Проводиться диференційна діагностика доброякісних та злоякісних новоутворів щелепно-лицевої ділянки на базі Тернопільського обласного комунального клінічного онкодиспансеру. В поліклінічному відділенні ведеться консультативний прийом пацієнтів з різноманітними пухлинами голови та шиї.  Також хворі консультуються в інших лікувальних закладах м. Тернополя. В клінічних залах кафедри хірургічної стоматології студенти мають можливість під наглядом чи з допомогою викладачів надавати амбулаторну стоматологічну хірургічну допомогу пацієнтам. 

 Професор Нагірний Я. П. проводить оперативне втручання  у відділенні хірургічної стоматології КЗ ТОР "ТУЛ" (2017 рік)

Доцент Гутор Н. С. надає ургентну допомогу у відділенні хірургічної стоматології КЗ ТОР "ТУЛ" .(2017 рік)

Відділення хірургічної стоматології «Тернопільська університетська лікарня» – єдиний стаціонарний спеціалізований підрозділ в області, який надає висококваліфіковану планову та невідкладну допомогу жителям міста Тернополя та області у проведенні консультацій, планових та ургентних оперативних втручань при різноманітних захворюваннях щелепно-лицевої ділянки. У відділенні хірургічної стоматології виконується широкий спектр сучасних хірургічних втручань. В останні роки широко запроваджують операції на Processus condylaris нижньої щелепи за допомогою металоостеосинтезу титановими пластинами. Протягом року у відділенні лікується близько 860 хворих та виконується до 620 оперативних втручань.

Доцент Л.М. Скакун зі студентами 4 курсу стоматологічного факультету проводять огляд післяопераційних хворих  у другому хірургічному відділенні ТОКОД (2018 рік)

На кафедрі надається амбулаторно-лікарська та консультативна робота  лікарів стоматологів-хірургів: амбулаторні втручання, лікування запальних процесів щелепно-лицвої ділянки, лікування онкостоматологічних захворювань, лікування пошкоджень кісток та м'яких тканин ЩЛД.  Колективом кафедри забезпечується планова консультативна і лікувальна робота серед населення м. Тернополя та Тернопільської області. Працівники кафедри активно співпрацюють з практичною охороною здоров’я, шляхом підготовки кадрів, впровадження нових методів профілактики, діагностики і лікування стоматологічних захворювань.  

Професор Нагірний Я.П., доценти Гутор Н.С., Скакун Л.М., Білозецький І.І. та асистент Скочило О.В. мають вищі кваліфікаційні категорії.

Доцент  Гутор Н.С.  проводить практичні заняття в клінічному залі кафедри  (2018 рік)  

Доцент Гембаровський М.В під час операції ексракції  зуба  в клінічному  залі кафедри  (2018 рік) 

Асистент Беденюк О.С.проводить  обстеження пацієнта в  клінічному  залі кафедри (2018 рік)

Асист. Ковтун Н. Я. проводить практичні заняття в клінічному залі кафедри  (2018 рік) 

Доцент Гутор Н. С. проводить огляд післяопераційного хворого у відділенні хірургічної стоматології КЗ ТОР "ТУЛ"  (2019 рік)

Проф. Нагірний  Я. П. та асист. Ковтун Н. Я. проводять консультації у відділенні хірургічної стоматології  ТУЛ  (2019 рік)

Існують випадки, коли ендодонтичне лікування не допомагає, тому потрібно проводити зубозберігаючі операції. Вони здатні запобігти захворюванням і повернути здоровий вигляд вашим зубам: резекція верхівки кореня зуба, ампутація кореня зуба, гемісекція зуба.

Викладачі кафедри постійно удосконалюють свою лікарську майстерність, отримують лікарські категорії, освоюють нові напрямки медицини, а також приймають активну участь у громадському житті університету.

У зв'язку  з впровадженням  карантину, для  запобігання розповсюдження  коронавірусної інфекції, на період дії обмежувальних заходів було  тимчасово припинено  планові прийоми хворих . 

Клінічний  зал кафедри  хірургічної  стоматології. ( 2021 рік)

З березня 2022 року на базі кафедрі  хірургічної стоматології надається амбулаторно-лікарська та консультативна робота  лікарів стоматологів-хірургів  внутрішньопереміщеним особам а  також військовим  ЗСУ.

Доценти  Гутор Н.С. та  Твердохліб Н. О.  проводять оперативне втручання з приводу кісти щелепи ( 2022 рік)

Доценти  Скочило О. В.  та  Гутор Н. С.  проводять консультацію  з приводу  радикулярної кісти ( 2022 рік)

Обмін досвідом і знаннями між фахівцями вкрай важливий і тому ми активно співпрацюємо з Національним університетом імені О. О. Богомольця.  Така командна  робота допомагає нам удосконалювати хірургічні навички і вміння. А що може бути краще, ніж обмін досвідом? Тільки постійний обмін досвідом! Ми готові проводити спільні операції на регулярній основі.

Професор   Нагірний Я.П. та  професор  Чепурний Ю. В. з Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця в операційній  відділення хірургічної стоматології ТОКЛ ( 2023 рік)