ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА

КАФЕДРИ ХІРУРГІЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

Базами кафедри є спеціалізоване відділення хірургічної стоматології КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня», друге хірургічне відділення Тернопільського обласного комунального клінічного онкодиспансеру та стоматологічний корпус ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», що знаходиться на вул. Чехова, 7 – кафедра хірургічної стоматології клінічні зали.

Відділення хірургічної стоматології КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня» – єдиний стаціонарний спеціалізований підрозділ в області, який надає висококваліфіковану планову та невідкладну допомогу жителям міста Тернополя та області у проведенні консультацій, планових та ургентних оперативних втручань при різноманітних захворюваннях щелепно-лицевої ділянки. У відділенні хірургічної стоматології виконується широкий спектр сучасних хірургічних втручань. В останні роки широко запроваджують операції на Processus condylaris нижньої щелепи за допомогою металоостеосинтезу титановими пластинами. Протягом року у відділенні лікується близько 860 хворих та виконується до 620 оперативних втручань. Проводиться диференційна діагностика доброякісних та злоякісних новоутворів щелепно-лицевої ділянки на базі Тернопільського обласного комунального клінічного онкодиспансеру. В клінічних залах кафедри хірургічної стоматології студенти мають можливість під наглядом чи з допомогою викладачів надавати амбулаторну стоматологічну хірургічну допомогу пацієнтам. Висококваліфіковані стоматологи-хірурги кафедри оволодівають сучасними методиками хірургічного лікування захворювань голови і шиї та передають свій досвід молодим лікарям-стоматологам-хірургам. З осені 2011 року викладачі кафедри несуть цілодобову ургентну службу по наданню невідкладної допомоги ургентним хворим.

Оперативні втручання та консультації у відділенні хірургічної стоматології КЗ ТОР "ТУЛ" проводить лікар-стоматолог-хірург, професор Я. П. Нагірний.

Ургентну допомогу та перев’язки у відділенні хірургічної стоматології КЗ ТОР "ТУЛ" виконує черговий лікар-стоматолог-хірург, доцент Гутор Н. С.

Консультації, оперативні втручання та огляд післяопераційних хворих проводить лікар-онколог, доцент Скакун Л. М. зі студентами 4 курсу стоматологічного факультету у другому хірургічному відділенні ТОКОД.