В 2006 році на базі курсу стоматології було створено кафедру хірургічної і ортопедичної стоматології, яка стала однією із базових (профільних) для підготовки лікарів-стоматологів.

До колективу кафедри ввійшли авторитетні практикуючі лікарі-стоматологи Тернопільщини – канд.мед.наук Оконський Е.І., Сторожко А.І., Стаханський О.О., Скочило О.В., Ощипко Р.В., Манащук І.С. Очолив колектив кафедри канд.мед.наук, доц. Нагірний Я.П., який до цього керував курсом стоматології. Завучем кафедри обрали асистента Ощипко Р.В. Базою новоствореної кафедри стало праве крило першого поверху навчального корпусу по вул. Чехова, 7, а також стоматологічне відділення Тернопільської обласної комунальної клінічної лікарні.

На кафедрі розпочалось викладання хірургічної та ортопедичної стоматології для студентів 3-го курсу стоматологічного факультету, а також основ стоматології для студентів 4-го курсу медичного факультету. З цією метою було облаштовано три клінічних зали, в яких знаходилось чотири стоматологічних установки. Викладачі кафедри вели постійний прийом пацієнтів в консультативно-діагностичному центрі "Десна" при ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського.

Асистент Манащук І. С. проводить практичну частину заняття (2008 р.)

Асистент Ощипко Р. В. проводить семінарську частину заняття (2009 р.)

З кожним навчальним роком, в зв'язку з приходом на кафедру курсів-наступників, відбувається розширення кадрового складу, а також облаштування нових навчальних кімнат. В 2007 році на кафедру приходять канд.мед.наук Скакун Л.М., асистенти Стаханська О.О., Карнківський А.Я. . Відбувається облаштування навчальної кімнати на базі другого хірургічного відділення ТОКОД, в якій канд.мед.наук, асистент Скакун Л.М. проводить практичні заняття для студентів 4-го курсу стоматологічного факультету з онкостоматології, а заняття з травматології щелепно-лицевої ділянки, як і належить, відбуваються на базі стоматологічного відділення ТОККЛ. В зв'язку із запровадженням в ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського нових принципів в організації навчального процесу і перехід на кредитно-модульну систему викладання, гостро постає питання щодо підготовки навчально-методичної документації, заповнення матеріалами Web-сторінки кафедри. Потрібно відмітити, що колектив кафедри достойно справився з цим завданням.

В 2008 році відбувається роз'єднання кафедри хірургічної та ортопедичної стоматології на кафедру хірургічної стоматології (завідувач кафедри –канд.мед.наук, доц. Нагірний Я.П.) і кафедру ортопедичної стоматології (завідувач кафедри – докт.мед.наук, проф. Черкашин С.І.).

В розпорядження кафедри хірургічної стоматології передано праве крило другого поверху навчального корпусу по вул. Чехова, 7, де облаштовано три навчальних кімнати, кабінет завідуючого, асистентську, а також надано для практичної роботи хірургічний кабінет при стоматологічному відділенні консультативно-діагностичного центру "Десна" (прибудова по вул.Чехова, 5.).

В 2009 році завдяки керівництву університету відбувається облаштування клінічного залу кафедри хірургічної стоматології, обладнаного двома сучасними стоматологічними установками та необхідним для роботи медичним обладнанням з хірургічним інструментарієм, де студенти під керівництвом викладачів можуть виконувати практичну роботу, засвоювати практичні навички, надавати консультації та вести спільний прийом пацієнтів.

Асистент Колодницька Г. Б. разом з студентами проводить маніпуляцію в клінічному залі кафедри хірургічної стоматології (2011 р.)

Вагомою подією було відкриття обласного центру дентальної імплантації та стоматологічної реабілітації. Також 2009 рік відзначився масштабним плануванням кандидатських дисертацій. В період березень-червень 2009 року четверо викладачів кафедри розпочали роботу над своїми кандидатськими дисертаціями. В цьому ж році вперше проведено об'єктивний структурований клінічний іспит для студентів четвертого курсу стоматологічного факультету, семестровий тестовий іспит, виробничу практику з хірургічної стоматології та складання практично-орієнтованого випускного іспиту для студентів п'ятого курсу стоматологічного факультету.

Здача практичних навичок студентами 4-го курсу стоматологічного факультету професору Нагірному Я. П. (2009 р.)

В серпні 2009 року створено кафедру стоматології ФПО та до ведення практичних занять з циклу «Основні методи амбулаторного хірургічного лікування стоматологічних захворювань у дорослих і дітей» для лікарів інтернів І-ІІ року навчання з фаху «Стоматологія» залучені досвідчені викладачі кафедри хірургічної стоматології.

Асист. Стицюк А.М. проводить теоретичну частину заняття (2011 р.)

В 2010 році завідувач кафедри хірургічної стоматології, доцент Нагірний Я.П. блискуче захищає докторську дисертацію на тему «Шляхи оптимізації репаративного остеогенезу у хворих з травматичними переломами нижньої щелепи», а також завершується робота над заповненням системи щоденного контролю знань студентів за системою «Moodle» і матеріалами для дистанційної форми навчання медсестер.

Колектив кафедри (зліва направо) сидять: асит. Колодницька Г. Б., проф. Нагірний Я. П., асист. Драпак Т.Г.; Стоять: асист. Ощипко Р. В. асист. Стефанів І. В., асист. Стицюк А. М., асист. Стаханська О. О., асист. Скакун Л. М., асист. Рудик М. Р., асист. Град І. В., асист. Гембаровський М. В. асист. Білозецький І. І. (2011 р.)

В 2010-2012 роках відбувається розширення кадрового складу, на кафедру хірургічної стоматології приходять лікарі-стоматологи – випускники різних вузів України (ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького”, Івано-Франківського національного медичного університету): асистенти Колодницька Г.Б., Гембаровський М.В., Стефанів І.В., Драпак (Мельник) Т.Г., канд.мед.наук, асист. Гутор Н.С., асистенти Град І.В., Білозецький І.І., Рудик М.Р., Ковтун Н.Я., Яськів О.А., Стоян (Твердохліб) Н.О., Федорович (Сметюх) О.А., Гонтар (Беденюк) О.С., Головецька (Гевик) З.С. Лаборанти кафедри хірургічної стоматології – Курилюк Л.Б. та Зух С.С.

Колектив кафедри (зліва направо) сидять: асист. Ковтун Н.Я., проф. Нагірний Я.П., асист. Твердохліб Н.О.; стоять: ст.лаб. Зух С.С., асист. Михайлюк І. А., асист.Білозецький І. І., доц. Скакун, Л. М., асит.Град І. В., асит. Сметюх О. М., асит. Гембаровський М. В. доц. Гутор Н.С. (2014 р.)

Колектив кафедри (зліва направо) стоять: асист. Гембаровський М. В., асист. Колодницька Г. Б., асист. Федорович О. А., асист. Твердохліб Н. О., доц. Гутор Н. С., асист. Ковтун Н. Я. асист. Град І. В., ст. лаб. Зух С. С., асист. Беденюк О. С. (2014 р.)

Колектив кафедри (зліва направо) сидять: асист. Беденюк О.С., проф. Нагірний Я. П., асист. Михайлюк І. А. ; стоять: лаб. Курилюк Л. Б., асист. Гембаровський М. В., лаб. Плюсквік Г. Б., асист. Град І. В., асист. Твердохліб Н. О., доц. Скакун Л. М., асист. Білозецький І.І., доц. Гутор Н. С. (2016 р.)

В 2016 році на кафедру хірургічної стоматології приходять лікарі-стоматологи – випускники ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, Міц І.Р., Яворська-Скрабут І.М., випускниця УМСА Лоза Х.О.

На даний час на кафедрі проводиться викладання наступних дисциплін українською, російською та англійською мовами: «Хірургічна стоматологія» для студентів 3-5 курсів стоматологічного факультету, «Основи стоматології» для студентів 5 курсу медичного факультету, «Медсестринство в стоматології» для медсестер-бакалаврів 2 року навчання ННІ медсестринства.

Колектив кафедри (зліва направо) сидять: доц. Гутор Н. С., проф. Нагірний Я. П., асист. Ковтун Н. Я.; стоять: асист. Беденюк О. С., асист. Яворська-Скрабут І. М., доц. Скакун Л. М., асист. Міц І. Р., доц. Гембаровський М.В., асист. Михайлюк І. А., доц. Білозецький І.І., лаб. Плюсквік Г. Б., асист. Лоза Х. О., лаб. Л.Б. Курилюк Л.Б. (2018 р.)

Колектив кафедри (зліва направо) сидять: асист. Беденюк О. С., асист. Ковтун Н. Я., проф. Нагірний Я. П., асист. Твердохліб Н. О., доц. Гутор Н. С.; стоять: лаб. Курилюк Л. Б. доц. Гембаровський М. В. лаб. Плюсквік Г. Б., доц. Скакун Л. М., асист. Міц І. Р. асист. Михайлюк І. А., доц. Білозецький І. І. (2019 р.)

Молодий колектив кафедри постійно підвищує свій фаховий рівень на тематичних курсах, курсах підвищення кваліфікації, мастер-класах, приймає участь у з'їздах, конференціях, конгресах (навіть з виїздом за кордон). Колектив кафедри з оптимізмом дивиться в майбутнє .