Вас вітає кафедра хірургічної стоматології !

Штат кафедри: 1 професор, 3 доценти, 7 асистентів, 2 лаборанти.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

  • "Хірургічна стоматологія"

  • "Основи стоматології"

На кафедрі навчаються студенти:

  • стоматологічного факультету

  • медичної факультету

за спеціальностями:

  • "стоматологія" (ІII - V курс)

  • "лікувальна справа" (V курс)

за формою навчання:

  • очна.