ПАТЕНТИ

д-р мед. наук, професор Нагірний Я.П.

ПАТЕНТИ

канд. мед. наук, доц. Гутор Н.С.

Авторські свідоцтва

канд. мед. наук, доц. Гутор Н.С.

МОНОГРАФІЇ

канд.мед.наук, доц. Гутор Н.С.

ПАТЕНТИ

канд. мед. наук, доц. Скакун Л.М.

Авторські свідоцтва

канд. мед. наук, асист. Твердохліб Н.О.

НАУКОВІ ЗДОБУТКИ КАФЕДРИ:

Захищені дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук:

· Нагірний Я. П. «Корекція репаративного остеогенезу при травмах і післяопераційних дефектах щелеп».

Захищені дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медич­них наук:

· Гутор Н. С. «Оптимізація діагностики, клініки та лікування альвеолітів».

· Скакун Л.М. «Жовчоутворення та перекисне окиснення ліпідів при гіпокінезії».

· Гембаровський М. В. «Патогенетичні особливості інтоксикації парацетамолом на фоні харчової депривації та його корекція».

· Твердохліб Н. О. «Морфологічні основи ремоделювання слизової оболонки порожнина рота при обтураційній жовтяниці та за умов коригувальних впливів».

· Михайлюк І.А. «Морфофункціональні зміни печінки в умовах поєднаної краніоскелетної травми та їх корекція».

· Білозецький І.І. «Клініко-патогенетичні механізми взаємозв'язку і взаємообтяження генералізованого пародонтиту у хворих з ревматоїдним артритом».

· Лоза Х.О.«Інтраопераційна профілактика утворення патологічних рубців шкіри в різних ділянках обличчя та шиї».

· Міц І.Р. «Механізми пошкодження внутрішніх органів у щурів внаслідок дії стресу в пренатальний і постнатальний період їх розвитку».

· Яворська-Скрабут І.М «Особливості морфофункціональної перебудови тканин та судинного русла великих слинних залоз щурів при експериментальній гіперглікемії».

· Ковтун Н.Я. «Структурно-функціональна організація твердих тканин пришийкової ділянки малих кутніх зубів людини».

· Скочило О.В. «Застосування резорбуючих біоматеріалів у лікуванні радикулярних кіст щелеп».

Заплановані кандидатські дисертації:

· Град І.В. «Ортопедичне лікування дистально необмежених дефектів у хворих на остеопороз».

· Беденюк О.С. «Патогенетичні особливості генералізованого пародонтиту на тлі артрозу».

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Опубліковано у профільних журналах 199 статей, 155 тез, отримано 26 деклараційних патенти на корисну модель, видано 2 монографії та 5 посібників.

Професор Нагірний Я.П., доц. Гутор Н.С., асист. Гембаровський М.В. видали два посібники:

для студентів 3-5 курсів стоматологічного факультету "АЛГОРИТМИ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК З ХІРУРГІЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ", Тернопіль. 2017.

для студентів 4 курсу стоматологічного факультету "СХЕМА ІСТОРІЇ ХВОРОБИ З ХІРУРГІЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ" . Тернопіль. 2017.

Професор Черкашин С.І., доц. Гутор Н.С. видали монографію для студентів 3-5 курсів стоматологічного факультету та лікарів-стоматологів "Одонтогенна вогнищева інфекція порожнини рота: клініка, діагностика, лікування". Тернопіль. 2017.

Доцент Скакун Л.М. видав україномовний та англомовні фотоальбоми для самостійної підготовки студентів 4 курсу стоматологічного факультету «Онкологія, пухлини ЩЛД».