Наукова робота кафедри хірургічної стоматології передбачає планування та виконання дисертаційних робіт, виконання кафедральних і міжкафедральних науково-дослідних робіт, організацію та участь у проведенні всеукраїнських і міжнародних наукових форумів, підготовку студентських наукових робіт.

   Колективом кафедри за останні роки отримано понад 26 деклараційних патенти на корисну модель, опубліковано понад 200 наукових праць у журналах і збірниках статей, 155 тез, видано 2 монографії та 5 посібників, 2 фотоальбома зокрема за 2016-2018 н.р. опубліковано 12 статей, зокрема у фахових виданнях - 7, виданнях з індексом Scopus – 2, 25 тез, в тому числі закордоном - 10.

   Професор Черкашин С.І., доц. Гутор Н.С. видали монографію для студентів 3-5 курсів стоматологічного факультету та лікарів-стоматологів "Одонтогенна вогнищева інфекція порожнини рота: клініка, діагностика, лікування". Тернопіль. (2017)

   Доцент Скакун Л.М. видав україномовний та англомовні фотоальбоми для самостійної підготовки студентів 4 курсу стоматологічного факультету «Онкологія, пухлини ЩЛД».(2017 )

Наукові здобутки працівників кафедри хірургічної стоматології  (2017-2020 рр.) 

На даний час виконуються  дисертаційна роботи на тему :Фармакологічна характеристика нового рослинного препарату «Касдент» для лікування запальних захворювань пародонту та слизової оболонки ротової порожнини: Стефанів  І.В. 

 Результати науково-дослідних робіт застосовуються для лікування хворих на кафедрі, а також впроваджуються у практику охорони здоров'я шляхом консультацій, публікацій у періодичних виданнях, раціоналізаторських пропозицій, доповідей на стоматологічних товариствах, а також на Всеукраїнських, обласних та районних стоматологічних конференціях.

23 вересня 2016 року відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні технології в стоматології» на базі навчально-оздоровчого комплексу «Червона калина». 

З привітанням та вступним словом виступає завідувач кафедри хірургічної стоматології проф. Я.П. Нагірний (2016  рік)


Проф. Нагірний Я.П. доповідає про особливості реакції Т-системи імунітету у постраждалих з травматичними переломами нижньої щелепи в залежності від психоемоційного стану (2016 рік)


Участь викладачів кафедри в конференції «Інноваційні технології в стоматології» на базі навчально-оздоровчого комплексу «Червона калина» (2016 рік)

Подія об'єднала фахівців з різних галузей стоматології з метою поглиблення та вдосконалення теоретичних знань та практичних навиків. Для цього організаторами заходу було запрошено ряд провідних спеціалістів, які з задоволенням ділилися досвідом із колегами під час проведення лекторію і практичних майстер-класів.

Участь асистента кафедри Міц І.Р. з студенткою Уніят Ю.  у конференції "Дентал Україна",16 міжнародний стоматологічний форум (2018 рік)

Асист. І.А. Михайлюк з студенткою 5-го курсу факультету іноземних студентів Хтей М. на конгресі "Сучасна пародонтологія та імплантологія" (2019 рік)


 Під час форуму були розглянуті питання основних і додаткових методик в парадонтології, сучасні протоколи лікування. Також науковці взяли участь у майстер-класі по дентальній імплантації з відпрацюванням мануальних навичок на моделях щелеп.

Асист. І.Р. Міц, доц. М.В. Гембаровський, асист І.А. Михайлюк, асист. О.С. Беденюк на семінарі  для стоматологів "Ботулінотерапія і контурна пластика в практиці лікаря-стоматолога. Комплексний підхід" (2019 рік) 

На конгресі з проф. Niklaus Lang «Сучасна пародонтологія та імплантологія» розглядалися наступні актуальні питання:

Асист. Михайлюк І.А. на 38 International Dental Show в м. Кельн (Німеччина) (2019 рік)

Участь у 8 International Dental Show дало можливість удосконалити та підвищити професійний рівень, поділитися досвідом та перейняти новітні технології в стоматології. У  38 International Dental Show  взяли участь представники Німеччини, Швеції, Швейцарії, Латвії, Литви, Польщі, Білорусі, Росії, України  та інших європейських країн з новітніми розробками в галузі медицини та стоматології.

Участь викладачів кафедри в конференції "Бойова травма. Сучасні аспекти надання хірургічної допомоги" (2020 рік)

Асистенти Беденюк О.С., Ковтун Н.Я.,  Твердохліб Н.О. на лекції Ken Ruroda за сприяння проф. Запорожана С.Й. (2020 рік)

Доповідь доцента  Білозецького І. І.  про призервацію лунки  видаленого зуба, як  запорука успішної реабілітації пацієнта,  на  симпозіумі  з хірургічної стоматології  та імплантації  в м. Київ (2022 рік)

Доцент Скочило О. В. на KRAKDENT exhibition  в м. Краків (Польща) (2023 рік)

Безперервний професійний  розвиток та  підвищення  кваліфікації викладачів - важлива умова  забезпечення якості  освіти . Колектив   кафедри  постійно працює над підвищенням рівня фахової майстерності, про що свідчить кількість викладачів, які  з 2021 по 2023 роки  взяли участь в  фахових школах, тренінгах  та  вебінарах. 

Щороку викладачі кафедри беруть активну участь у науково-практичних конференціях, симпозіумах, з’їздах, конгресах, а також підвищують свій професійний рівень на тематичних семінарах, фахових школах та майстер-класах (2021-2023 роки)