Наукова робота кафедри хірургічної стоматології передбачає планування та виконання дисертаційних робіт, виконання кафедральних і міжкафедральних науково-дослідних робіт, організацію та участь у проведенні всеукраїнських і міжнародних наукових форумів, підготовку студентських наукових робіт.

Колективом кафедри за останні роки отримано понад 26 деклараційних патенти на корисну модель, опубліковано понад 200 наукових праць у журналах і збірниках статей, 155 тез, видано 2 монографії та 5 посібників, 2 фотоальбома зокрема за 2016-2018 н.р. опубліковано 12 статей, зокрема у фахових виданнях - 7, виданнях з індексом Scopus – 2, 25 тез, в тому числі закордоном - 10.

Професор Черкашин С.І., доц. Гутор Н.С. видали монографію для студентів 3-5 курсів стоматологічного факультету та лікарів-стоматологів "Одонтогенна вогнищева інфекція порожнини рота: клініка, діагностика, лікування". Тернопіль. (2017)

Доцент Скакун Л.М. видав україномовний та англомовні фотоальбоми для самостійної підготовки студентів 4 курсу стоматологічного факультету «Онкологія, пухлини ЩЛД».(2017 )Наукові здобутки працівників кафедри хірургічної стоматології (2017-2020 рр.)

На даний час виконуються дисертаційна роботи на тему :Фармакологічна характеристика нового рослинного препарату «Касдент» для лікування запальних захворювань пародонту та слизової оболонки ротової порожнини: Стефанів І.В.

Результати науково-дослідних робіт застосовуються для лікування хворих на кафедрі, а також впроваджуються у практику охорони здоров'я шляхом консультацій, публікацій у періодичних виданнях, раціоналізаторських пропозицій, доповідей на стоматологічних товариствах, а також на Всеукраїнських, обласних та районних стоматологічних конференціях.

23 ВЕРЕСНЯ 2016 року відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні технології в стоматології» на базі навчально-оздоровчого комплексу «Червона калина».

З привітанням та вступним словом виступає завідувач кафедри хірургічної стоматології проф. Я.П. Нагірний (2016 р.)


Проф. Нагірний Я.П. доповідає про особливості реакції Т-системи імунітету у постраждалих з травматичними переломами нижньої щелепи в залежності від психоемоційного стану (2016 р.)


Участь викладачів кафедри в конференції «Інноваційні технології в стоматології» на базі навчально-оздоровчого комплексу «Червона калина» (2016 р.)

Подія об'єднала фахівців з різних галузей стоматології з метою поглиблення та вдосконалення теоретичних знань та практичних навиків. Для цього організаторами заходу було запрошено ряд провідних спеціалістів, які з задоволенням ділилися досвідом із колегами під час проведення лекторію і практичних майстер-класів.

Участь асистента кафедри Міц І.Р. з студенткою Уніят Ю. у конференції "Дентал Україна",16 міжнародний стоматологічний форум (2018 р.)

Асист. І.А. Михайлюк з студенткою 5-го курсу факультету іноземних студентів Хтей М. на конгресі "Сучасна пародонтологія та імплантологія" (2019 р.)


Під час форуму були розглянуті питання основних і додаткових методик в парадонтології, сучасні протоколи лікування. Також науковці взяли участь у майстер-класі по дентальній імплантації з відпрацюванням мануальних навичок на моделях щелеп.

Асист. І.Р. Міц, доц. М.В. Гембаровський, асист І.А. Михайлюк, асист. О.С. Беденюк на семінарі для стоматологів "Ботулінотерапія і контурна пластика в практиці лікаря-стоматолога. Комплексний підхід" (2019 р.)

На конгресі з проф. Niklaus Lang «Сучасна пародонтологія та імплантологія» розглядалися наступні актуальні питання:

  • Нова концепція тканинної інтеграції дентальних імплантатів.

  • Етіологія та патогенез захворювань тканин пародонту.

  • Контроль якості у практиці лікаря-пародонтолога.

  • Пародонтальна регенерація.

  • Лікування уражень периімплантних тканин.

Асист. Михайлюк І.А. на 38 International Dental Show в м. Кельн (Німеччина) (2019 р.)

Участь у 8 International Dental Show дало можливість удосконалити та підвищити професійний рівень, поділитися досвідом та перейняти новітні технології в стоматології. У 38 International Dental Show взяли участь представники Німеччини, Швеції, Швейцарії, Латвії, Литви, Польщі, Білорусі, Росії, України та інших європейських країн з новітніми розробками в галузі медицини та стоматології.

Участь викладачів кафедри в конференції "Бойова травма. Сучасні аспекти надання хірургічної допомоги" (2020 р.)

Асистенти Беденюк О.С., Ковтун Н.Я., Твердохліб Н.О. на лекції Ken Ruroda за сприяння проф. Запорожана С.Й. (2020 р.)