Посібники, видані викладачами кафедри:

  • Алгоритми виконання практичних навичок з хірургічної стоматології / [Н.С. Гутор та ін.] – 2020. - Тернопіль: Укрмедкнига. – 172 с.

  • Алгоритми виконання практичних навичок з хірургічної стоматології ( 2-ге видання, доповнене) / [Н.С. Гутор, Я.П. Нагірний та ін.] – 2019. - Тернопіль: Укрмедкнига. – 123 с.

  • Алгоритми виконання практичних навичок з хірургічної стоматології / [Н.С. Гутор, Я.П. Нагірний та ін.] – 2018. - Тернопіль: Укрмедкнига. – 100 с.

  • Доброякісні та злоякісні пухлини щелепно-лицевої ділянки. / [Л.М. Скакун ] -2018.– Тернопіль: Укрмедкнига. – 68 с.

  • Benign and malignant tumors of the maxillofacial area / [L.M. Skakun, N.O. Tverdokhlib.] -2017. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 67 с.

  • Алгоритм виконання практичних навичок / [Н.С. Гутор, Я.П. Нагірний, М.В. Гембаровський.] -2016. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 100 с.

  • Історії хвороби хірургічного стоматологічного хворого / [Н.С. Гутор, Я.П. Нагірний, М.В. Гембаровський.] -2016. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 95 с.

  • Схема «Історія хвороби» з хірургічної стоматології / [Н.С. Гутор, Я.П. Нагірний, М.В. Гембаровський.] -2016. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 95 с.

  • Фотоальбом для підготовки до практичних занять з хірургічної стоматології (для студентів спеціальності «Стоматологія») Онкологія ЩЛД» / [Л.М. Скакун ] -2015. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 64 с.