Співробітниками кафедри видано наступні посібники:

д-р мед. наук, професор Нагірний Я.П.

канд. мед. наук, доцент Гутор Н.С.

канд. мед. наук, доцент Скакун Л.М.

канд. мед. наук, асист. Гембаровський М.В.

канд. мед. наук, асист. Твердохліб Н.О.