Дисертації, захищені співробітниками кафедри на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук:


 • Нагірний Я. П. «Корекція репаративного остеогенезу при травмах і післяопераційних дефектах щелеп»за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія (Київ, 2009).


Дисертації, захищені співробітниками кафедри на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук:


 • Скочило О.В. «Застосування резорбуючихбіоматеріалів у лікуванні радикулярних кіст щелеп»за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія (Чернівці, 2018).

 • Ковтун Н.Я. «Структурно-функціональна організація твердих тканин пришийкової ділянки малих кутніх зубів людини»за спеціальністю 14.03.02 – нормальна анатомія (Тернопіль, 2018).

 • Яворська-Скрабут І.М. «Особливості морфофункціональної перебудови тканин та судинного русла великих слинних залоз щурів при експериментальній гіперглікемії»за спеціальністю14.03.02 – нормальна анатомія (Тернопіль, 2017).

 • Міц І.Р. «Механізми пошкодження внутрішніх органів у щурів внаслідок дії стресу в пренатальний і постнатальний період їх розвитку»за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія (Тернопіль, 2017).

 • Лоза Х.О.«Інтраопераційна профілактика утворення патологічних рубців шкіри в різних ділянках обличчя та шиї»за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія (Полтава, 2016).

 • Білозецький І.І. «Клініко-патогенетичні механізми взаємозв'язку і взаємообтяження генералізованого пародонтиту у хворих з ревматоїдним артритом»»за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія (Київ, 2016).

 • Михайлюк І.А. «Морфофункціональні зміни печінки в умовах поєднаної краніоскелетної травми та їх корекція»за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія (Тернопіль, 2016).

 • Твердохліб Н. О. «Морфологічні основи ремоделювання слизової оболонки порожнина рота при обтураційній жовтяниці та за умов коригувальних впливів»за спеціальністю 14.03.04 – нормальна анатомія (Тернопіль, 2015).

 • Гембаровський М. В. «Патогенетичні особливості інтоксикації парацетамолом на фоні харчової депривації та його корекція»за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія (Чернівці, 2014).

 • Гутор Н. С. «Оптимізація діагностики, клініки та лікування альвеолітів» за спеціальністю 14.01.22– стоматологія (Одеса, 2011)

 • Нагірний Я. П. «Значение состояния факторов резистентности организма в прогнозировании послеоперационных осложнений при хирургическом лечениидетей с врожденными расщелинами губы и неба» за спеціальністю – стоматологія (Москва, 1989 ).

 • Скакун Л.М. «Жовчоутворення та перекисне окиснення ліпідів при гіпокінезії» за спеціальністю 14.01.22– патологічна фізіологія (Львів, 1984).