Дисертації, захищені співробітниками кафедри:

1. Скочило О.В. «Застосування резорбуючихбіоматеріалів у лікуванні радикулярних кіст щелеп»за спеціальністю14.03.04 – патологічна фізіологія (Чернівці, 2018).

2. Ковтун Н.Я. «Структурно-функціональна організація твердих тканин пришийкової ділянки малих кутніх зубів людини»за спеціальністю14.03.02 – патологічна анатомія (Тернопіль, 2018).

3. Яворська-Скрабут І.М. «Особливості морфофункціональної перебудови тканин та судинного русла великих слинних залоз щурів при експериментальній гіперглікемії»за спеціальністю14.03.02 – патологічна анатомія (Тернопіль, 2017).

4. Міц І.Р. «Механізми пошкодження внутрішніх органів у щурів внаслідок дії стресу в пренатальний і постнатальний період їх розвитку»за спеціальністю14.03.04 – патологічна фізіологія (Тернопіль, 2017).

5. Лоза Х.О.«Інтраопераційна профілактика утворення патологічних рубців шкіри в різних ділянках обличчя та шиї»за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія (Полтава, 2016).

6. Білозецький І.І. «Клініко-патогенетичні механізми взаємозв'язку і взаємообтяженнягенералізованогопародонтиту у хворих з ревматоїдним артритом»»за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія (Київ, 2016).

7. Михайлюк І.А. «Морфофункціональні зміни печінки в умовах поєднаної краніоскелетної травми та їх корекція»за спеціальністю14.03.04 – патологічна фізіологія (Тернопіль, 2016).

8. Твердохліб Н. О. «Морфологічні основи ремоделювання слизової оболонки порожнина рота при обтураційній жовтяниці та за умов коригувальних впливів»за спеціальністю14.03.04 – патологічна фізіологія (Тернопіль, 2015).

9. Гембаровський М. В. «Патогенетичні особливості інтоксикації парацетамолом на фоні харчової депривації та його корекція»за спеціальністю14.03.04 – патологічна фізіологія (Чернівці, 2014).

10. Гутор Н. С. «Оптимізація діагностики, клініки та лікування альвеолітів» за спеціальністю 14.01.22– стоматологія (Одеса, 2011)

11. Нагірний Я. П. «Корекція репаративного остеогенезу при травмах і післяопераційних дефектах щелеп»за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія (Київ, 2009).

12. Нагірний Я. П. «Значение состояния факторов резистентности организма в прогнозировании послеоперационных осложнений при хирургическом лечениидетей с врожденными расщелинами губы и неба» за спеціальністю – стоматологія (Москва, 1989 ).

13. Скакун Л.М. «Жовчоутворення та перекисне окиснення ліпідів при гіпокінезії» за спеціальністю 14.01.22– патологічна фізіологія (Львів, 1984).