ВИХОВНА РОБОТА КАФЕДРИ ХІРУРГІЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

Вищі навчальні заклади працюють на перспективу. Їх випускники покликані утверджувати загальнолюдські та національні морально-духовні цінності. Вони мають усвідомлювати, що наукові знання, найновіші виробничі технології мають сенс лише за умов, коли вони спиратимуться на високий рівень морально-духовної вихованості їх носіїв. Кожен фахівець повинен розуміти, завчасно передбачати, якою мірою нові наукові відкриття, технології будуть сприяти людському розвитку. Тому важливими напрямами ефективної діяльності вищих навчальних закладів є демократизація, гуманізація та гуманітаризація навчально-виховного процесу, органічне поєднання в ньому національного та загальнолюдського начал.

У системі професійної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах має продовжуватися процес реалізації вимог програми виховання всебічно розвиненої особистості. У виховній роботі зі студентською молоддю варто використовувати різні форми: безпосередню навчальну, виробничу діяльність, участь у громадських справах, поводження у побуті.

Дбаючи про створення оптимальних умов для виховної роботи, не варто виносити завдання виховання за рамки навчального процесу. Треба зважати на дієвість і впливовість великого спектру форм діяльності, які сприяють формуванню всебічно розвиненої особистості. Це навчальні заняття, практика, наукові гуртки, творчі студії, екскурсії, походи, різноманітні форми і види суспільно-корисної праці та ін.

Протягом року, один раз на місяць проводяться години взаємоінформації зі студентами прикріплених груп, де доводиться до студентів рішення ректорату, вченої ради, деканату. Проводяться тематичні виховні години, зокрема з іноземними студентами проведено бесіду на тему: «Українські традиції».

Куратори зі студентами проводять різноманітні культурні заходи, організовують культпоходи в драмтеатр, філармонію, на різноманітні виставки.

Навчально-виховна робота проводиться відповідно до укладеної щорічно програми, затвердженої на засіданні кафедри хірургічної стоматології.

Викладачі ведуть цікаву виховну та пізнавальну роботу зі студентами з метою формування та розвитку взаємодії інтересів майбутніх лікарів-стоматологів з історичними та моральними цінностями. Беруть активну участь у виховних заходах і конференціях університету, перегляді вистав у Тернопільському драматичному театрі та проводять години взаємоінформації серед студентів академічних груп в закріплених кімнатах гуртожитку.

Також студенти з викладачами кафедри відвідують «Історико-меморіальний музей політичних в’язнів», як відділ Тернопільського обласного краєзнавчого музею, котрий було відкрито й освячено 14 жовтня 1996 року на свято Покрови Пресвятої Богородиці.

Національно-патріотично-виховна робота на кафедрі хірургічної стоматології направлена не тільки на підготовку висококваліфікованих лікарів-стоматологів, а також культурних, освідчених громадян своєї держави для запобігання національної нетерпимості та будь-яких проявів насильства у студентському середовищі та в країні загалом.

Студенти 5 курсу 14 групи стоматологічного факультету та куратор групи викладач кафедри хірургічної стоматології канд.мед.наук Міц Ірина Романівна приймали участь у благодійному заході.

У жовтні 2017 році в читальній залі бібліотеки Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського відбулася зустріч з відомим українським письменником Василем Шклярем. Василь Шкляр презентував новий роман «Троща». Він описав події Бережанського регіону, долину з очеретом поблизу села Ішків, саме в трощі відбулася драма, розкрита в його романі. Письменник цікаво розповів про свій літературний доробок, та становлення себе як письменника-літератора.

Студенти 3 курсу 3, 6 груп стоматологічного факультету та викладач кафедри хірургічної стоматології доцент Гутор Наталія Степанівна подякували Василю Шкляру за цікаву та змістовну розповідь. Він побажав молодому поколінню читати «живу» книгу, та бути патріотами України.