КОВТУН НАТАЛІЯ ЯРОСЛАВІВНА

У 2010 році закінчила Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького з відзнакою за спеціальністю «Стоматологія».

Кандидат медичних наук з 2018року.

Кандидатська дисертація на тему «Cтруктурно - функціональна організація твердих тканин пришийкової ділянки малих кутніх зубів людини» за спеціальністю 14.03.01- нормальна анатомія.

Напрям наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • функціональне та естетичне видовження клінічної коронки;
  • кортикотомія в стоматології;
  • коригуюча та реконструктивна терапія періопацієнтів;
  • відновлення кісткової тканини навколо імплантатів.

Є автором та співавором 19 наукових публікацій у вітчизняних та закордонних виданнях.