НАГІРНИЙ ЯРОСЛАВ ПЕТРОВИЧ

У 1976 році закінчив Львіський державний медичний інститут за спеціальністю "Стоматологія".

Кандидат медичних наук з 1990 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Значение состояния факторов резистентности организма в прогнозировании послеоперационных осложнений при хирургическом лечении детей с врожденными расщелинами губы и неба» за спеціальністю 14.01.22 - стоматологія.

Вчене звання доцента присвоєно у 2003 році.

Доктор медичних наук з 2010 року.

Докторська дисертація на тему: «Шляхи оптимізації репаративного остеогенезу у хворих з травматичними переломами нижньої щелепи» за спеціальністю 14.01.22 - стоматологія.

Вчене звання професора присвоєно у 2011 році.

Напрямки наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • лікування і реабілітація дітей з вродженими незрощеннями верхньої губи і піднебіння;
  • оптимізація репаративного остеогенезу у хворих з травматичними переломами кісток лицевого скелету.

Є автором і співавтором понад 117 навчально-методичних і наукових публікацій, серед яких 2 патенти на винахід, 6 патентів на корисну модель, 5 посібників (1 англійською мовою).