МІЦ ІРИНА РОМАНІВНА

У 2010 році закінчила Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського з відзнакою, за спеціальністю «Стоматологія»

Кандидат медичних наук з 2017 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Механізми пошкодження внутрішніх органів у щурів внаслідок дії стресу в пренатальний і постнатальний період їх розвитку» за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

· Хронічний стрес- предиктор розвитку запалення слизових оболонок ротової порожнини.

· Дослідженн лікарських засобів для місцевого застосування в стоматології.

· Покази та протипокази, потреба у видаленні зубів при ортодонтичному лікуванні.

· Використання мікроімплантів у лікуванні ортодонтичних хворих.

Є відповідальним секретарем журналу «Клінічна стоматологія»

Є автором 27 навчально-методичних і наукових публікацій, серед яких 1 патент на корисну модель.