Наукові публікації професора Я.П. Нагірного

  • Я.П. Нагірний Сучасний підхід до планування консервативної терапії при усуненні патологічних рубців шкіри голови та шиї // Нагірний Я.П. Вісник проблем біології і медицини . – 2018. – № 4(147). – С.243-245
  • Я.П. Нагірний Клінічна ефективність застосування полібіолін-куріозинової суміші для лікування альвеоліту // Нагірний Я.П., Гутор Н.С. Клінічна стоматологія. – 2018. – № 3. – С.70-74
  • Я.А. Кульбашна Формування синдрому професійного вигорання у викладачів медичних закладів вищої освіти // КульбашнаЯ.А., Маланчук В.О., Нагірний Я.П., Литовченко Н.М. Медична освіта. – 2019. – № 1. – С. 82-.87.
  • Р.З. Огоновський, Оценка применения комбинированной профилактики патологических послеоперационных рубцов кожи по показателям ванкуверской шкалы/ Огоновський Р.З., Нагирный Я.П., Мельничук Ю.М., Левандовский Р.З., Никашидзе Г.Н. // Georgian medical news.– 2019. – № 2(287). – С. 35-.39.
  • Я.П. Нагірний Адаптаційні реакції серцево-судинної системи і неспецифічної резистентності організму у постраждалих з переломами нижньої щелепи / Нагірний Я.П., Фесик В.Л., Аветіков Д.С., Локес К.П. // Світ медицини та біології.– 2019. – № 1(67). – С. 79 - 83.
  • Viktor M. Batig, Аnatoly V. Borysenko, Tetiana A. Hlushchenko, Іrina V. Batig, Natalia V. Vatamanyuk, Мaria P. Mytchenok, Lalita M. Herasym, Ala A. Halahdyna, Michael I. Sheremet, Yaroslav P. Nahirnyi. The earliest results of comprehensive treatment of patients with chronic generalized parodontitis with the predominance of the parasympathetic nervous system. // Romanian journal of stomatology. – 2019. – Vol. LXV, № 2. – P. 212-217.
  • Я.П Нагірний., Н.С. Гутор. Клінічна ефективність застосування полібіолін-куріозинової суміші для лікування альвеоліту Клінічна стоматологія. – 2018. – № 3. – С.70-74
  • Я.П. Нагірний, Н.С Гутор, Н.О. Твердохліб Сучасні методи діагностики та лікування гіпердонтії,поліодонтії. Клінічні випадки Новини стоматології – 2017. – № 3(92). – С.14-16.
  • Я.П. Нагірний, В.Л. Фесик Дослідження гуморальної клітинної ланки імунітету у постраждалих з травматичними переломами нижньої щелепи Вісник наукових досліджень. – 2017. – № 4. – С.
  • Я.П. Нагірний, В.Л. Фесик Дослідження клітинної ланки імунітету у постраждалих з травматичними переломами нижньої щелепи Український стоматологічний альманах. – 2017. – № 3. – С.18-21
  • Я.П. Нагірний, В.Л. Фесик Особливості перебігу загоєння переломів нижньої щелепи у осіб з різним психосоматичним типом особистості. Клінічна стоматологія. – 2017. – № 2. – С. 30-35
  • Я.П. Нагірний, В.Л. Фесик. Особливості гемограми та імунного статусу у постраждалих з травматичними переломами нижньої щелепи в залежності від психосоматичного типу особистості. Український стоматологічний альманах. – 2017. – № 1. – С.23-25.
  • Я.П. Нагірний .Порівняльний аналіз ефективності різних способів лазерної корекції рубців шкіри обличчя Світ медицини та біології - 2016.- №1(55) – С.65- 69.
  • Я.П. Нагірний. Вивчення окисного стресу при клаптевих операціях, пов’язаних з ліфтингом тканин обличчя. Вісник проблем біології і медицини.- 2016.- №1(126) – С.357- 359.
  • Я.П. Нагірний. Плеоморфна аденома піднижньощелепної слинної залози у мешканців Тернопільської області. Клінічна стоматологія. – 2016. – № 2. – С. 33-34.
  • Я.П. Нагірний. Корекція часткових дефектів зовнішнього вуха. Український стоматологічний альманах. – 2016. – № 1. – С. 107-111.
  • Я.П. Нагірний, Р.В. Ощипко, Л.В. Пясецька. Дослідження мікрофлори лунки після атипового видалення нижніх третіх молярів при застосуванні остеопластичного матеріалу Коллапол КП-3 ЛМ Клінічна стоматологія. – 2016. – № 1. – С. 42-46
  • Я.П. Нагірний. Сезонні і гендерні особливості перебігу флегмон щелепно-лицевої ділянки у жителів Тернопільської області за матеріалами відділення хірургічної стоматології Тернопільської Університетської лікарні за 2012-2014 рр. Клінічна стоматологія. – 2016. – № 1. – С. 33-36
  • Я.П. Нагірний, Д.В. Козак Вікові особливості реакції імунної системи у постраждалих з травматичними переломами нижньої щелепи Клінічна стоматологія. – 2015. – № 3-4. – С.53-57
  • Я.П. Нагірний, Н.В., Гасюк, Н.В. Чорній Поліпшення якості стоматологічної освіти майбутніх фахівців шляхом впровадження в традиційну систему особистністно-зорієнтованої моделі навчання. Медична освіта. – 2014. – № 3. – С. 111-.116.
  • Ya Nahirnyi, M.Goncharuk- Khomyn. The relevance of forensic dentistry in Ukraine ( literature review) Inter medical journal – 2014. –№ 1(1). – Р. 147-151.
  • Я.П. Нагірний, Б.В. Михайличенко, А.В. Дунаєв, М.Ю. Гончарук-Хомин. Актуальні проблеми дентальної ідентифікації в Україні. Вісник проблем біології і медицини. – 2014. –вип.3..т.1.(110) – С. 242-247.
  • Я.П.Нагірний, О.В. Покришко Якісний та кількісний склад мікрофлори порожнини рота у хворих з травматичними переломами нижньої щелепи. Вісник проблем біології і медицини. – 2014. –вип.3..т.1. – С. 242-247.
  • Я.П. Нагірний. Частота, структура і основні показники лікування хворих з ГГЗП щ/л ділянки. Український медичний стоматологічний альманах. – 2014. – № 2. – С. 39-41
  • Я.А. Кульбашна, Я.П. Нагірний. Формування професійної компетентності майбутніх стоматологів за результатами досліджень вищих медичних навчальних закладів України. Медична освіта. – 2014. – № 3. – С. 95-.100
  • Я.П. Нагірний, Н.В Гуда. Застосування трансплантату із свинячої шкіри для ліквідації ротоносового сполучення: опис клінічно випадку. Вісник проблем біології і медицини. – 2014. –вип.3..т.2.(111) – С. 195-197.
  • Я.П. Нагірний. КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ МАЗІ НІТАЦИД®-ДАРНИЦЯ У ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З ФЛЕГМОНАМИ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ. Новини стоматології. – 2014. – № 3. – С.22-25.