Наукові публікації доцента Н.С. Гутор

  • Гутор Н. С. Вплив екологічного чинника місцевості на патологію зубощелепової системи. Розвиток природничих наук як основа новітніх досягнень у медицині: матеріали наук.-практ. інтер.-конф., м. Чернівці, 27 лист. 2019 р. / ВДНЗ БДМУ. Чернівці, 2019. С. 128
  • Н. С. Гутор Динаміка стану хворих на альвеоліт в процесі лікування. Новини стоматології. № 4. (95). 2019. С. 80–84.
  • Гутор Н. С. Аутотрансплантація третього моляра. Експериментальна та клінічна стоматологія. Харків. 2019. С. 70–75.
  • Н. С. Гутор Аутотрансплантация зубов. ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЫ. 2019. № 1. (107). С. 29–34.
  • Гутор Н. С., Нагірний Я. П. Алгоритми виконання практичних навичок з хірургічної стоматології. Посібник. Тернопіль: Укрмедкнига, 2019. 123 с.
  • Н. С. Гутор Професійна підготовка лікарів-стоматологів «Компетентнісний підхід у гуманітарній підготовці майбутніх фахівців медичної галузі», 11-12 грудня 2018 р. С.23–25.
  • Н. С. Гутор Автотрансплантация зубов. ДОКТОР АХБОРОТНОМАСИ. Весник врача. № 4. 2018. С. 150–155.
  • Гутор Н. С., Нагірний Я. П. Алгоритми виконання практичних навичок з хірургічної стоматології Посібник. Тернопіль: Укрмедкнига, 2018. 123 с.
  • Я. П. Нагірний, Н. С. Гутор Клінічна ефективність застосування полібіолін-куріозинової суміші для лікування альвеоліту. Клінічна стоматологія. 2018 № 3. С. 70–75.
  • Гуменюк А. С., Гутор Н. С., Твердохліб Н. О. Аутотрансплантація зубів як альтернатива імплантації. Клінічні випадки. Новини стоматології. № 2 (95). 2018. С. 8–11.
  • Гутор Н. С. Моя улюблена професія Медична академія. № 1 (450). 2018. С.10.
  • Н. С. Гутор, Н. О. Твердохліб, О. В. Авдєєв Клінічні спостереження аутотрансплантації зубів як альтернативи імплантації. Клінічна стоматологія.2018. № 2. С. 48–53.
  • Нагірний Я. П., Гутор Н. С., Гембаровський М. В., Сметюх О. А. Алгоритми виконання практичних навичок з хірургічної стоматології. Посібник. Тернопіль: Укрмедкнига, 2017. 102 с.
  • Нагірний Я. П., Гутор Н. С., Гембаровський М. В. Схема історії хвороби з хірургічної стоматології. Посібник. Тернопіль: Укрмедкнига, 2017. 94 с.
  • Черкашин С. І., Гутор Н. С. Одонтогенна вогнищева інфекція порожнини рота: клініка, діагностика, лікування. Тернопіль: Укрмедкнига, Монографія. 2017. 103 с.
  • Гутор Н. С. Історія кафедри хірургічної стоматології та роль університетських клінік. Експериментальна та клінічна стоматологія. Харків 1 (1) 2017. С.101–104
  • Н. С. Гутор., Я. П. Нагірний., Твердохліб Н. О. Сучасні методи діагностики та лікування гіпердонтії, поліодонтії. Клінічні випадки. Новини стоматології № 3 (92). 2017. С.14–17.
  • Гутор Н. С., Авдєєв О. В., Гембаровський М. В., Бричка Л. Т., Ясіновська Ю. Б. вплив екологічних особливостей місцевості на діагностику та метод переміщення ретенованого зуба. Вісник проблем біології і медицини. Випуск 2, том 1 к 2016 (128). С. 184–187.
  • Я. П. Нагірний, Н. С. Гутор вікові особливості реакції імунної системи у постраждалих з травматичними переломами нижньої щелепи. Клінічна стоматологія. 2015. № 3. С. 120–121.
  • Гутор Н. С., Бойків А. Б. Психологічні особливості та науково-дослідна компетентність у формуванні майбутніх лікарів-стоматологів. Медична освіта. 2014. № 3. С. 138–139.
  • Н. С. Гутор Мікробіоценоз альвеолярної лунки у хворих із супутньою лямбліозною інвазією. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2014. № 1. С. 32–34.
  • Н. С. Гутор Застосування хірургічних методів лікування у дітей за ортодонтичними показаннями. Новини стоматології. 2014. № 3. С. 8–12.
  • Н. С. Гутор., Р. М. Рубас поширеність аномалій вуздечки верхньої губи та наявність надкомплектних зубів залежно від регіону. Клінічна стоматологія. 2014. № 3. С. 64.
  • Н. С. Гутор Мікробіоценоз альвеолярної лунки у хворих на гострий серозний альвеоліт із супутнім лямбліозом. Новини стоматології. 2014. № 4. С. 62–65.
  • Н. С. Гутор., О. В. Авдєєв Зміни загальноклінічних та місцевих показників при лікуванні хворих на альвеоліт щелеп. Вісник наукових досліджень. 2013. № 2. С. 93–95.
  • Гутор Н. С. Прогностична оцінка загальноклінічних даних у хворих на альвеоліт щелеп. Вісник стоматології. 2013. № 2. С. 39–42.
  • Н. С. Гутор., С. І. Климнюк Мікробіоценоз альвеолярної ямки у хворих з різними формами альвеолітів. Вісник наукових досліджень. 2013. № 3. С. 89–90.
  • Н. С. Гутор., Р. М. Рубас вплив флуренізиду на лямблії ротової порожнини. Клінічна стоматологія. 2013. № 3, 4. С. 100–101.
  • Н. С. Гутор Характеристика змін біохімічних показників ротової рідини у хворих на альвеоліт. Новини стоматології. 2013. № 3. (76). С. 56–58.
  • Н. С. Гутор Дослідження впливу Флуренізиду на лямблії порожнини рота методом поляризованої флуоресценції. Новини стоматології. 2013. № 4. С. 32–34.
  • Н. С. Гутор., А. Г. Гулюк., Л. М. Россаханова Вплив „Флупетсалю” на тканини періодонту після екстракції зуба в експерименті. Новини стоматології. 2010. № 1. С. 38–40.
  • Н. С. Гутор., Л. М. Россаханова., О. Е. Кнава Біохімічні показники сиворотки крові пацієнтів з гострим альвеолітом щелеп після лікування флупетсалем і лецитином. Вісник стоматології. 2010. № 1. С. 35–37.
  • Н. С. Гутор., О. В. Авдєєв Клінічна характеристика хворих на альвеоліт щелеп Новини стоматології. 2009. № 4. С. 39–41.
  • Н. С. Гутор., Л. М. Россаханова., О. Е. Кнава Біохімічні показники ротової рідини при лікуванні альвеоліту щелеп з використанням “Флупетсалю”. Вісник стоматології. 2009. № 3. С. 53–56.
  • Дем’яненко В. В., Герасимів І. М., Гутор Н. С., Шкільна М. І Тип фізичної взаємодії як критерій активності фармакологічного препарату. Медична освіта. 2008. № 3. С. 38–39.
  • Н. С Гутор., С. І. Климнюк Роль дисбактеріозу ротової порожнини (в тому числі лямбліозного) у виникненні стоматологічних захворювань. Medical practice 2008-2 (том XIV). С. 147–151.
  • Гутор Н. С. Дослідження впливу Флуренізиду на лямбліїї з ротової порожнини методом поляризаційної флуоресценції. Medical practice 2008-2 (том XIV). С. 268.
  • Н. С. Гутор., О. В. Авдєєв. Рентгенологічна діагностика в хірургічній стоматології при альвеоліті щелеп. ”Здобутки клінічної і експериментальної медицини”. 2008. С. 49.
  • Наталія Гутор Альвеоліти щелепно-лицевої ділянки. Лікарські засоби для профілактики і лікування альвеолітів. / за ред. Гутор Н. С. Посібник. Тернопіль: Укрмедкнига, 2008. – 151 с.
  • Н. С. Гутор., А. А. Гудима., М. І. Шкільна., О. І. Гарасимів., Р. М. Рубас Про вдосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ інфекцію-СНІД Медична освіта. 2007. № 3. С. 43–45.
  • Гутор Н. С., Михалик О. І., Рубас Р. М. Нові способи лікування альвеолітів щелепно-лицевої ділянки Здобутки клінічної і експериментальної медицини 2007. С. 163–165.
  • Гутор Н. С. Дослідження ефективності лікування альвеолітів флупетсалем. Вісник наукових досліджень. 2007. № 2. С. 60–61.
  • Н. С. Гутор., Р. М. Рубас Антибіотикочутливість штамів мікроорганізмів, виділених від хворих на постекстракційний альвеоліт. Вісник наукових досліджень. 2007. № 3. С. 29–30.
  • Н. С. Гутор Особливості імунних розладів у хворих на альвеоліт щелепно-лицевої ділянки. Імунологія та алергологія. 2007. № 3. С. 88.
  • С. И. Черкашин., Н. С. Рубас-Гутор Состояние иммунологической реактивности у лиц с хроническим гранулирующим и гранулематозным периодонтитом. Стоматология. 1986. № 2. С. 19–21.