Наукові публікації асистента Н.О. Твердохліб

 • Гутор Н.С. Клінічні спостереження автотрансплантації зубів як альтернативи імплантації / Н.С. Гутор, Н. О. Твердохліб, О. В. Авдєєв // Клінічна стоматологія. – 2018. – № 2. – С.48-53.
 • Гуменюк А.С. Автотрансплантація зубів як альтернатива імплантації. Клінічні випадки / А.С. Гуменюк, Н.С. Гутор, Н.О. Твердохліб // Новини стоматології. – 2018. – № 2 (95). – С. 8-11.
 • Марчишин С.М. Дослідження коригуючого впливу рослинного екстракту з цукрознижуючими властивостями на гістоструктуру підшлункової залози щурів зі змодельованим діабетом 2-го типу / С.М. Марчишин, Н.А. Гудзь, Г.А. Крицька, О.П. Андріїшин, Н.О. Твердохліб // Світ медицини та біології. – 2018. – №2 (64). – С. 160-165.
 • Гутор Н.С. Сучасні методи діагностики та лікування гіпердонтії, поліодонтії. Клінічні випадки / Н.С. Гутор, .Я.П. Нагірний., Н.О. Твердохліб // Новини стоматології. – 2017. – № 3 (92). – С. 14-17.
 • Benign and malignant tumors of the maxillofacial area (photoalbum) / Скакун Л.М., Твердохліб Н.О. //, «Укрмедкнига», навчальний посібник, 2017, 68 с.
 • Шульгай А. Г. Стан лімфатичного русла слизової оболонки порожнини рота при механічній жовтяниці на тлі застосування коригуючиx впливів / А. Г. Шульгай, Н. О. Твердохліб, А.–М. А. Шульгай // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підсумкова науково-практична конференція, 21 травня 2014 р. : матеріали конф. – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – C. 137–138.
 • Твердохліб Н. О. Слизова оболонка порожнини рота та її гемо– та лімфоциркуляторне русло як відображення стану постекспериментальної механічної жовтяниці у щурів / Н. О. Твердохліб // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2014. – Спеціальний випуск № 2 (78). – С. 91.
 • Твердохліб Н. О. Морфологічна характеристика слизової оболонки порожнини рота при механічній жовтяниці за умов застосування коригувальних впливів / Н. О. Твердохліб // Медична хімія. – 2014. – № 2. – С. 47–51.
 • Твердохлиб Н. О. Морфологические параллели изменений слизистой оболочки полости рта и ее гемомикроциркуляторного русла при экспериментальной механической желтухе [Электронный ресурс] / Н. О. Твердохлиб // Медицина и образование в Сибири. – 2014. – № 1.
 • Твердохліб Н. О. Особливості ремоделювання лімфатичного русла слизової оболонки порожнини рота при механічній жовтяниці / Н. О. Твердохліб, А–М. А. Шульгай // Вісник наукових досліджень. – 2014. – № 1 (74). – С. 75–79.
 • Твердохліб Н. О. Структурні основи ремоделювання гемомікроциркуляторного русла слизової оболонки порожнини рота при механічній жовтяниці / Н. О. Твердохліб // Морфологічні аспекти ангіології : всеукраїнська науково-практична конференція, 24–25 жовт. 2013 р. : матеріали конф. – Тернопіль : ТДМУ, 2013. – С. 158–160.
 • Твердохліб Н. О. Структурна перебудова кровоносного русла слизової оболонки порожнини рота при експериментальній механічній жовтяниці / Н. О. Твердохліб, А. Г. Шульгай // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2013. – Т. 12, № 3 (44). – С. 6–10.
 • Твердохліб Н. О. Особливості морфологічних змін слизової оболонки порожнини рота в динаміці обтураційної жовтяниці / Н. О. Твердохліб // Медичні та фармацевтичні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень : міжнародна науково-практична конференція, 13–14 грудня 2013 р. : матеріали конф. – Одеса : ГО «Південна фундація медицини», 2013. – С. 126–130.
 • Твердохліб Н. О. Морфометрична характеристика слизової оболонки порожнини рота при механічній жовтяниці / Н. О. Твердохліб // Шпитальна хірургія. – 2013. – № 4 (64). – С. 45–49.
 • Стоян Н. О. Особливості структурної організації гемомікроциркуляторного русла слизової оболонки порожнини рота / Н. О. Стоян // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 2 (67). – С. 96–98.
 • Стоян Н. О. Особливості ремоделювання артеріального русла слизової оболонки порожнини рота при механічній жовтяниці / Н. О.Стоян // Інноваційні технології в стоматології: науково-практична конференція, 28–29 вер. 2012 р. : матеріали конф. – Тернопіль : ТДМУ, 2012. – С. 6.
 • Стоян Н. О. Морфологічні зміни слизової оболонки ясен при холемії / Н. О. Стоян // ХVI Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених : 23–25 квіт. 2012 р. : матеріали конгр. – Тернопіль : ТДМУ, 2012. – C. 345.