Наукові публікації асистента І.Р. Міц

  • Mits I., Denefil O. Effect of Chronic Postnatal Stress on Pro- and Antioxidant System and Changes in Automic Balanse of Cardiac Rhythm in Rats // International Jurnal of Phisiology and Pathophysiology. – 2018. – № 9. – С. 213-220.
  • Міц І.Р. Дослідженн асортименту лікарських засобів для місцевого застосування в стоматології / Міц І.Р., Козир Г.Р., КозирР.Л., Васенда М.І. // Фармацевтичний менеджмент, маркетинг та логістика . – 2018. – № 1. – С. 74-80.
  • Міц І.Р. Вплив хронічного постнатального стресу на стан про- і антиоксидантної системи ти зміни автономного балансу серцевого ритму у щурів /І.Р.Міц, О.В.Денефіль // Фізіологічний журнал. – 2017. – Т. 63, № 3. – С. 84-90.
  • Міц І.Р. Зміни функціональної активності міокарда у тварин різної статі, які зазнали хронічного стресу /І.Р.Міц, О.В.Денефіль // Вісник наукових досліджень. – 2016. – № 2. – С. 81–84.
  • Міц І.Р. Особливості пошкоджу вальної дії хронічного стресу на серце тварин різної статі /І.Р.Міц, О.В.Денефіль // Медична та клінічна хімія. – 2016. Т. 18 – № 1. – С. 80–84
  • Міц І.Р. Морфологічні зміни внутрішніх органів у тварин різної статі, які зазнали хронічного стресу /І.Р.Міц, О.В.Денефіль, Андріїшин О. П. // Вісник наукових досліджень. – 2016. – № 3. – С. 107-110
  • Миц И. Р. Повреждающее влияние хронического психоемоционального стресса на организм молодых животных разного пола / И. Р. Миц, О. В. Денефиль, А. П. Андриишин // Проблемы биологии и медицини (Биология ва тиббиёт муаммолари) . – 2016. № 3 (89) –с. 143-147.
  • Пошкоджувальний вплив хронічного стресу на молодих щурів різної статі / І. Р. Міц // Медична хімія . – 2014. – Т. 16, № 3. – С. 25-28
  • Денефіль О.В. Зміни імунологічного статусу організму молодих щурів різної статі під впливом стресу / О.В.Денефіль, І.Р.Міц // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Вип. 3. – T. 2 (111). – С. 126-129.
  • Міц І.Р. Зміни пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи у щурів під впливом пренатального стресу / І.Р.Міц, О.В.Денефіль // Вісник наукових досліджень. – 2013. – № 4 (73). – С. 106–108.