Наукові публікації асистента І.А. Михайлюк

 • В. М. Михайлюк, І. А. Михайлюк, М.В. Гембаровський, О. І. Лебідь, К. М. Дуда, Л.О. Пацкань, Н.І. Шовкова. Гісто-ультраструктура лицевого нерва та мімічних м’язів у нормі та в умовах експериментальної нейропатії Regulatory Mechanisms in Biosystems 20017.-8(4)-C. 569-576
 • Михайлюк І. А. Антиоксидантно-прооксидантний баланс у тканині печінки в динаміці скелетної,черепно-мозкової травм та їх поєднання у період ранніх проявів травматичної хвороби/І.А.Михайлюк,В.М.Михайлюк //Медична хімія.-2015.-№1.-С.42-45.
 • Гудима А.А. Динаміка показників жовчоутворювальної функції печінки у відповідь на скелетну,черепно-мозкову та поєднану травму в ранній період травматичної хвороби/А.А.Гудима,І.А.Михайлюк,В.М.Михайлюк //Медична і клінічна хімія.-2015.-№3.-С.66-69.
 • Михайлюк І. А. Метаболічні порушення в печінці в пізній період краніоскелетної травми та їх корекція тіоцетамом/ І.А.Михайлюк, А.А.Гудима //Медична і клінічна хімія.-2015.-№2.-С.56-58.
 • Михайлюк І. А. Стан жовчовидільної функції печінки в умовах краніоскелетної травми,ускладненою крововтратою/ І.А.Михайлюк, А.А.Гудима,В.М.Михайлюк//Вісник проблем біології і медицини.-2015.-№2.-С.182-186
 • Михайлюк І. А. Динаміка показників цитолізу в умовах раннього періоду травматичної хвороби після скелетної,черепно-мозкової травми та їх поєднання/ І.А.Михайлюк, А.А.Гудима,В.М.Михайлюк//Вісник наукових досліджень.-2015.-№1.-С.120-122
 • Mykhaylyuk I. A. Dynamics of antioxident ptotection indices in answer to skeletal, cranial-cerebral trauma and combined traumas in the period of early signs of traumatic disease/ Mykhaylyuk I. A., Gudyma A. A.// Journal of Education, Health and Sport.- 2015.-5(4).-P.29-40.
 • Михайлюк В.М. СТУПІНЬ СТРУКТУРНОГО ПОШКОДЖЕННЯ МІОКАРДА ЩУРІВ ПРИ РОЗВИТКУ ГІПОТИРЕОЗУ ЗАЛЕЖНО ВІД СТАТІ / Михайлюк В.М., Михайлюк І.А. //Матеріали 8 науково-практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм»,01-02 жовтня 2015 р.-С.58-59
 • Михайлюк І.А. Ефекивність тіоцетаму в корекції метаболічних порушень і функціонального стану печінки після краніоскелетної травми / І. А. Михайлюк, А. А. Гудима// Матеріали 8 науково-практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм»,01-02 жовтня 2015 р.-С.59-60
 • Михайлюк І.А. Порушення білоксинтезувальної функції печінки в умовах скелетної, черепно-мозкової та поєднаної травми в період ранніх проявів травматичної хвороби/ І. А.Михайлюк//19 міжнароднийa. медичний конгрес студентів та молодих вчених,27-29 квітня 2015р.-С.295
 • Михайлюк І. А. Динаміка порушень структурного стану печінки в умовах раннього періоду травматичної хвороби після скелетної, черепно-мозкової травми та їх поєднання / І. А. Михайлюк, А. А. Гудима,Т. В. Дацко // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. – № 2. – С.253
 • Михайлюк І. А. Роль вільнорадикального окиснення ліпідів у печінці в патогенезі скелетної і черепно-мозкової травм та їх поєднання / І. А. Михайлюк, А. А. Гудима // Бюллетень XII чтений им. В. В. Подвысоцкого, 22-23 мая 2013 г. – С. 71.
 • Михайлюк І.А. Динаміка функціонального стану печінки в умовах скелетної, черепно-мозкової травми та їх поєднання в період ранніх проявів травматичної хвороби в експерименті / І. А.Михайлюк // XVII Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 22-24 квітня 2013 р. : матеріали конгр. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2013 . – С. 246.