Наукові публікації доцента І.І. Білозецького

  • Smiyan S., Galaychuk I., Zhulkevych I., Nykolyuk V., Komorovsky R., Gusak S., & Bilozatskyy I. Sjögren's syndrome and lymphadenopathy unraveling the diagnosis of Lyme disease. Reumatologia/Rheumatology, 57 (1). – 2019. – P. 59-62.
  • Білозецький І.І. Оцінка факторів несприятливого перебігу генералізованого пародонтиту у пацієнтів з ревматоїдним артритом / Білозецький І.І Мазур І.П., // Современная стоматология. – 2015 - 2 – С.12-17
  • Білозецький І.І. Особливості перебігу хронічного пародонтиту у пацієнтів з ревматоїдним артритом і остеопрозом / Білозецький І.І. // Вісник Української медичної стоматологічної академії. - 2014. - 14 3(47). - С. 19-23.
  • Білозецький І.І. Генералізований пародонтит і ревматоїдний артрит: імунологічні аспекти взаємообтяження / Сміян С.І., Мазур І.П., Білозецький І.І. // Патологія. - 2014 - 3(32). - С. 16-21.
  • Білозецький І.І. Особливості пребігу генералізованого пародонтиту при ревматоїдному артриті / Мазур І.П., Білозецький І.І. Мазур І.П // Український ревматологічний журнал. - 2014 - 3(157). - С. 47-54.
  • Білозецький І.І. Вплив системних імунних порушень на перебіг генералізованого пародонтиту у хворих на ревматоїдний артрит // Білозецький І.І., Мазур І.П., Сміян С.І., Свистун І.І. // Вісник наукових досліджень. - 2014 – 4(77) – С. 81-85.