Наукові публікації асистента О.С. Беденюк

    • Беденюк О.С., Корда М.М. Біохімічна характеристика стану сполучної тканини при ліпополісахаридному пародонтиті на тлі хронічного гастриту // Medical Sciences. – 2018. – VOL 2, № 27. – С. 18 - 22.
    • Беденюк О.С., Корда М.М. Імунна реактивність організму при генералізованому пародонтиті на фоні хронічного атрофічного гастриту // Вісник проблеми біології і медицини. – 2018. – Вип.1 ,том 2 (143). – С. 85 – 88.
    • Беденюк О.С., Корда М.М. Роль оксидативного і нітрооксидативного стресу в патогенезі генералізованого пародонтиту на фоні хронічного гастриту // Медична та клінічна хімія. - 2016. – Т. 18 , № 4. – С. 11 – 15.