Наукові публікації доцента Л.М. Скакуна

  • «Доброякісні та злоякісні пухлини щелепно-лицевої ділянки (фотоальбом)», / Скакун Л.М. //, «Укрмедкнига», навчальний посібник, 2018, 68 с.
  • Benign and malignant tumors of the maxillofacial area (photoalbum) / Скакун Л.М., Твердохліб Н.О. //, «Укрмедкнига», навчальний посібник, 2017, 68 с.
  • Фотоальбом для підготовки до практичних занять з хірургічної стоматології / Скакун Л.М. //, «Укрмедкнига», навчальний посібник, 2015, 64 с.
  • Матеріали підготовки до практичних занять з предмету “Хірургічна стоматологія”, / Скакун Л.М. //, Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 59097, ДВНЗ ім. І.Я.Горбачевського, 2015.
  • Спосіб пластики при хірургічному лікуванні місцево поширеного раку шкіри кута рота, / Скакун Л.М. , Галайчук І.Й.//, Патент на корисну модель № 102712, 2015.
  • Способ пластики угла рта после радикального удаления рецидива злокачественной опухоли, STOMATOLOGIYA (Республика Узбекистан) /Скакун Л.Н., Галайчук И.И.// 2018, №1, 39-41;
  • Application modern innovative technologies for design educational process of dentists, International scientific periodical journal “The unity of science”/ Gasiuk P.A., Pudiak V. Ye., Machogan V.R., Skakun L.M., Brekhlichuk P.P.// Vienna, Austria, April 2015, p.26-28;
  • Удосконалення способу лікування одонтогенних верхньощелепних синуситів /Скакун Л.М.// Клінічна стоматологія, 2015, № 1, с. 85-88;
  • Опыт применения лиофилизированного ксенодермотрансплантата для лечения больных с часто рецидивирующим воспалением верхнечелюстной пазухи в сочетании с альвеолярным свищом/Скакун Л.Н., Цымбалюк А.В.// Вестник оториноларингологии, 2015, № 3, с. 45-46
  • Спосіб пластики губ і кута рота після радикального видалення злоякісної рецидивної пухлини /Скакун Л.М., Галайчук І. Й.// Шпитальна хірургія, 2014, № 4, с.81-85;
  • Рак слинних залоз: епідеміологія, клініко-морфологічні особливості і методи лікування / Скакун Л.М.// Шпитальна хірургія, 2014, № 3, с. 79-84
  • Аналіз результатів лікування хворих на рак слинних залоз у Тернопільській області за останнє десятиріччя // Скакун Л.М., Галайчук І. Й., Прядко С.О.// Клінічна стоматологія, 2014, № 3, с. 71;
  • Реабілітація хворих на рак гортані після ларингектомії (огляд літератури) /Костишин І.Д., Романчук В.Р., Голотюк В.В., Левандовський Р.А., Скакун Л.М., Туманова О.Р., Андріїв А.В., Караван Я.Р. // Буковинський медичний вісник, № 3, 2012, с. 214-219;
  • Результати лікування хворих на рак слинних залоз у Тернопільській області за період 2003-2012 р.р. /Скакун Л.М.// Вісник наукових досліджень, № 4, 2013, с. 46-48;
  • Метастаз раку легенів в очне яблуко/ Скакун Л.М., Дрижак В.І., Єрменчук М.М., Чеченюк О.І.// Шпитальная хірургія, № 2, 2010, с. 97-98;
  • Вміст мінералів у кістковій тканині поперекового відділу хребта при хронічному лімфолейкозі та лімфомах/Жулкевич І.В., Домбрович М.І., Шкробот Л.В., Кміта Г.Г., Скакун Л.М., Куцин М.Ф.// Вісник наукових досліджень, № 4, 2009, с. 132-134;
  • Інформаційна онкологічна служба: досвід національного інституту раку США (огляд) / Галайчук І. Й., Скакун Л.М., Ощипко Р.В.. Скочило О.В., Скакун А.Л.// Медична освіта. – 2009, № 3, с. 44-48;
  • Активация перекисного окисления липидов в печени при гипокинезии и предупреждение ее антиоксидантами /Скакун Л.М.// «Космическая биология и авиакосмическая медицина», № 1, 1985, с. 48-52;
  • Желчеобразовательная функция печени у белых крыс /Панасюк Є.М., Скакун Л.М.// «Космическая биология и авиакосмическая медицина», № 4, 1984, с. 58-62;
  • Влияние сирепара и оксафенамида на функциональное состояние печени при экспериментальной гипокинезии/Скакун Л.М.// Фармакология и токсикология, 1978, № 4, с. 465-469;
  • Посттравматическая фиброзная атрезия наружного слухового прохода, осложненная холестеатомой /Скакун Л.М.// ЖУНГБ, № 5, 1976, с. 98-99;
  • Эффективность венгерского препарата сирепар при экспериментальной дистрофии печени Олійник А.М., Скакун Л.М.// Венгерская фармакотерапия, 1975, № 2, с. 79-81.