СКАКУН ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

У 1975 році закінчив з відзнакою Тернопільський державний медичний інститут за спеціальністю "Лікувальна справа".

Кандидат медичних наук з 1984 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Вплив гіпокінезії на жовчеутворення та перекисне окислення ліпідів в печінці» за спеціальністю 14.00.17 - нормальна фізіологія.

Вчене звання доцента присвоєно у 2015 році.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • діагностика та хірургічне лікування доброякісних та злоякісних пухлин голови та шиї;
  • пластичне усунення післяопераційних дефектів голови і шиї;
  • епідеміологія злоякісних пухлин голови і шиї.

Є автором і співавтором 25 навчально-методичних і наукових публікацій, серед яких 1 патент на корисну модель, 3 посібника (1 англійською мовою).