Наукові публікації асистента Стефаніва І.В

1. Нагірний Я. П., Стефанів І. В., Горбань Є. М.. Основні тенденції у розробці нових препаратів для лікування пародонтиту і гінгівіту (огляд літератури). Клінічна стоматологія. 2011. №4. С.22-26 (Особистий внесок – брав участь у підготовці статті).

2. Яковлєва Л.В., Стефанів І.В. Вивчення специфічної фармакологічної активності стоматологічної настоянки «Касдент» на моделі експериментального гінгівіту в щурів. Медична хімія. 2013. Т.15, № 3(56). С.52-54 (Особистий внесок – брав участь в плануванні та проведенні експерименту, узагальненні результатів та підготовці статті).

3. Яковлєва Л.В., Лар’яновська Ю.Б, Стефанів., І.В.. Морфологічні дослідження впливу настоянки «Касдент» на стан слизової оболонки присінку рота у щурів в умовах експериментального гінгівіту. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Науково-практичний журнал. 2013. №2 (19). С.226-229 (Особистий внесок – брав участь в плануванні та проведенні експерименту, узагальненні результатів та підготовці статті).

4. Стефанів І.В., Яковлєва Л.В., Гращенкова С.А. Дослідження лікувальної дії стоматологічної настойки «Касдент» на моделі стоматиту у щурів. Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація. 2014. №1, 2 (22-23). С.23-29 (Особистий внесок –брав участь в плануванні та проведенні експерименту, узагальненні результатів та підготовці статті).

5. Стефанив И.В., Яковлева Л.В., Гращенкова С.А. Исследование токсических характеристик новой стоматологической настойки. Рецепт. 2015. №2. С.137-143 (Особистий внесок – брав участь в плануванні та проведенні експерименту, узагальненні результатів та підготовці статті).

6. Стефанів І.В., Яковлєва Л.В., Гращенкова С.А. Вплив стоматологічної настойки «Касдент» на перебіг генералізованого пародонтиту у щурів. Клінічна фармація. 2015. № 19, №3. С. 56-61 (Особистий внесок – брав участь в плануванні та проведенні експерименту, узагальненні результатів та підготовці статті).

7. Стефанів І. В., Яковлєва Л. В., Гращенкова С. А., Лар’яновська Ю. Б. Вплив стоматологічної настойки «Касдент» на стан слизової оболонки у щурів на моделі гінгівіту. Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація. 2015. № 3-4. С. 40-45(Особистий внесок – брав участь в плануванні та проведенні експерименту, узагальненні результатів та підготовці статті).

8. Стефанив И.В., Яковлева Л.В., Гращенкова С.А. Экспериментальное исследование фармакодинамики стоматологической настойки «Касдент». Вестник фармации (Беларусь). 2016. №4 (74). С.89-93 (Особистий внесок – брав участь в плануванні та проведенні експерименту, узагальненні результатів та підготовці статті).

9. Стефанів І.В., Гращенкова С.А., Яковлєва Л.В., Шульга Л.І, Пімінов О.Ф. Застосування стоматологічнгої настойки «Касдент» для лікування запальних захворювань ротової порожнини: пат. 89076 Україна. № u 2013 12876; заявл. 05.11.2013; опубл. 10.04.2014, Бюл. №7 (Особистий внесок – брав участь у патентному пошуку, проведені експериментальних досліджень та оформленні патенту).

10. Яковлєва Л.В., Стефанів І.В., Філіпенко Ю.В. Експериментальне дослідження антиоксидантної активності настоянки «Касдент». Хімія природних сполук: мат. ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, Тернопіль, 29-30 жовтня 2011 р. Тернопіль, «Укрмедкнига», 2011. С.238.

11. Яковлєва Л.В., Стефанів І.В. Альтернативні тенденції в розробці нових фармакологічних препаратів для лікування пародонту. Хімія природних сполук: мат. ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, Тернопіль, 30-31 жовтня 2012 р. Тернопіль, «Укрмедкнига», 2012. С.100.

12. Стефанів І.В., Гращенкова С.А. Дослідження динаміки розвитку експериментального гінгівіту у щурів. Ліки – людині: мат. ХХХ науково-практичної конференції з міжнародною участю, Харків, 23 травня 2013 р. Харків, «Укрмедкнига», 2013. С. 105.

13. Яковлєва Л.В., Гращенкова С.А., Стефанів І.В.. Вивчення гострої токсичності стоматологічної настойки «Касдент». Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: мат. 5-ї науково-практичної конференції з міжнародною участю 27-28 вересня 2013 рокТернопіль, «Укрмедкнига», 2013. С.405-406.

14. Стефанив И.В.. Экспериментальное исследование противовоспалительной эффективности настойки «Касдент». Пироговская научная медицинская конференция студентов и молодых ученых: мат. VIII Международной (XVII всероссийской), Москва, 21 марта 2013 г. С.115.

15. Шульга Л.І., Яковлєва Л.В., Гращенкова С.А., Стефанів І.В. Клініко-біохімічна оцінка нової стоматологічної настойки у підгострому експерименті на функціональний стан нирок у щурів. Сучасні проблеми біологічної хімії: мат. науково-практичної конференції. Український біофармацевтичний журнал. №4 (27). 2013 р. С.14-15.

16. Стефанів І. В., Яковлєва Л.В., Гращенкова С.А. Вплив стоматологічної настойки «Касдент» на перебіг пародонтиту зі зниженою жувальною функцією у щурів у порівнянні з настойкою «Фітодент». Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: мат. VІІ наук.- практ. internet-конф., м. Харків, 20 листопада 2014 р. Х.: Вид-во НФаУ, 2014. С. 140-141.

17. Стефанів, І. В. Вивчення ранозагоювальної дії нової стоматологічної настойки «Касдент». Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: мат. VІІ наук.- практ. internet-конф., м. Харків, 20 листопада 2014 р. Х.: Вид-во НФаУ, 2014. С. 139.

18. Стефанів І.В., Гращенкова С.А.,Яковлєва Л.В., Шульга Л.І. Дослідження місцеводразнювальної дії стоматологічної настойки «Касдент» на слизову оболонку порожнини рота та ділянку губ у щурів. Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленності дії: мат. ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, Харків, 12-13 листопада 2015 рік. Х.: Вид-во НФаУ, 2015.С.230.

19. Яковлєва Л.В., Гращенкова С.А., Стефанів І.В. Дослідження сенсибілізуючих властивостей настойки «Касдент» у тесті «кон’юктивальна проба». Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: мат. VІІІ науково-практична конференція. м. Харків, 26-27 листопада 2015 р. Х.: Вид-во НФаУ, 2015. С. 147.

20. Стефанів І.В., Яковлєва Л.В., Гращенкова С.А., Лебединець І.О. Дослідження впливу стоматологічної настойки «Касдент» на перебіг гострого ексудативного запалення, викликаного карагеніном. Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин: II Міжнародна науково-практична internet-конференція, Харків, 21-23 березня 2016 р. Х.: Вид-во НФаУ, 2016. С. 229.

21. Стефанів І.В., Гращенкова С.А., Яковлєва Л.В. Дослідження алергізуючої дії стоматологічної настойки «Касдент» in vitro. Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: мат. ІX науково-практичної конференції, Харків, 23 березня 2017 р. Х.: Вид-во НФаУ, 2017. С. 264.

22 Яковлева Л.В., Гращенкова С.А., Стефанив И.В., Юдкевич Т.К. Доклинические исследования токсических характеристик новой стоматологической настойки «Касдент». Современные тенденции и перспективы развития фармацевтического образования и науки в России и за рубежом: мат. научно-практической конференции с международным участием, Пермь, 21-23 ноября 2013 г. Пермь, ПГФА, 2013. С.183-185.

23. Стефанів І.В., Гращенкова С.А., Пімінов О. Ф., Шульга Л. І. Засіб рослинного походження для лікування запальних захворювань пародонту. Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: мат. X науково-практичної конференції, Харків, 21 трвня 2018 р. Х.: Вид-во НФаУ, 2018. С. 117-119.

24. Стефанів І.В., Яковлєва Л.В., Гращенкова С.А. Протизапальна дія рослинної настойки «Касдент» при лікуванні захворювань слизової оболонки ротової порожнини – К., 2019. – 5 с. – Інформаційний лист № 101-2019.