Підручники та посібники

Співробітниками кафедри видано наступні посібники:


д-р мед. наук, професор Нагірний Я.П.


           


канд. мед. наук, доцент Гутор Н.С.


                                                       канд. мед. наук, доцент Скакун Л.М.


                         канд. мед. наук, асист. Гембаровський М.В.

          


канд. мед. наук, асист. Твердохліб Н.О.ĉ
Микола Васильович Гембаровський,
19 вер. 2017 р., 01:14
ĉ
Микола Васильович Гембаровський,
19 вер. 2017 р., 01:21
Comments