Підручники та посібники

Співробітниками кафедри видано наступні посібники:


д-р мед. наук, професор Нагірний Я.П.


           


канд. мед. наук, доцент Гутор Н.С.


                                                       



канд. мед. наук, доцент Скакун Л.М.


                  



       канд. мед. наук, асист. Гембаровський М.В.

          


канд. мед. наук, асист. Твердохліб Н.О.



ĉ
Микола Васильович Гембаровський,
19 вер. 2017 р., 01:14
ĉ
Микола Васильович Гембаровський,
19 вер. 2017 р., 01:21
Comments