Інститут кураторів


ВИХОВНА РОБОТА КАФЕДРИ ХІРУРГІЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ


Вищі навчальні заклади працюють на перспективу. Їх випускники покликані утверджувати загальнолюдські та національні морально-духовні цінності. Вони мають усвідомлювати, що наукові знання, найновіші виробничі технології мають сенс лише за умов, коли вони спиратимуться на високий рівень морально-духовної вихованості їх носіїв. Кожен фахівець повинен розуміти, завчасно передбачати, якою мірою нові наукові відкриття, технології будуть сприяти людському розвитку. Тому важливими напрямами ефективної діяльності вищих навчальних закладів є демократизація, гуманізація та гуманітаризація навчально-виховного процесу, органічне поєднання в ньому національного та загальнолюдського начал. 

У системі професійної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах має продовжуватися процес реалізації вимог програми виховання всебічно розвиненої особистості. У виховній роботі зі студентською молоддю варто використовувати різні форми: безпосередню навчальну, виробничу діяльність, участь у громадських справах, поводження у побуті.

Дбаючи про створення  оптимальних умов для виховної роботи, не варто виносити завдання виховання за рамки навчального процесу. Треба зважати на дієвість і впливовість великого спектру форм діяльності, які сприяють формуванню всебічно розвиненої особистості. Це навчальні заняття, практика, наукові гуртки, творчі студії, екскурсії, походи, різноманітні форми і види суспільно-корисної праці та ін.

Протягом року, один раз на місяць проводяться години взаємоінформації зі студентами прикріплених груп, де доводиться до студентів рішення ректорату, вченої ради, деканату. Проводяться тематичні виховні години, зокрема з іноземними студентами проведено бесіду на тему: «Українські традиції».

    Куратори зі студентами проводять різноманітні культурні заходи, організовують культпоходи в драмтеатр, філармонію, на різноманітні виставки.

Навчально-виховна робота проводиться відповідно до укладеної щорічно програми, затвердженої на засіданні кафедри хірургічної стоматології.

Викладачі ведуть цікаву виховну та пізнавальну роботу зі студентами з метою формування та розвитку взаємодії інтересів майбутніх лікарів-стоматологів з історичними та моральними цінностями. Беруть активну участь у виховних заходах і конференціях університету, перегляді вистав у Тернопільському драматичному театрі та проводять години взаємоінформації серед студентів академічних груп в закріплених кімнатах гуртожитку.

Також студенти з викладачами кафедри відвідують «Історико-меморіальний музей політичних в’язнів», як відділ Тернопільського обласного краєзнавчого музею, котрий було відкрито й освячено 14 жовтня 1996 року на свято Покрови Пресвятої Богородиці.Національно-патріотично-виховна робота на кафедрі хірургічної стоматології направлена не тільки на підготовку висококваліфікованих лікарів-стоматологів, а також культурних, освідчених громадян своєї держави для запобігання національної нетерпимості та будь-яких проявів насильства у студентському середовищі та в країні загалом.

 

План

національно-патріотичного виховання кафедри хірургічної стоматології зі студентами 5 курсу стоматологічного факультету

на 2017/2018 н. р.

Колектив кафедри хірургічної стоматології планує провести наступний обєм заходів по вихованню студентів.

Зміст роботи

Виконавці

Термін виконання

Відмітки про виконання

1.

Відвідати стоматологічну виставку «Дентал-Україна 2017» та XV міжнародний стоматологічний Форум

Куратори груп

Жовтень

2017 р.

 

2.

Відвідувати вистави Тернопільського музично-драматичного театру.

Всі викладачі

Листопад 2017 р.

 

3.

Відвідати виставки у «Картинній галереї Тернопільської обласної організації національної спілки художників України»

Куратори груп

Травень

2018 р.

 

4.

Відвідати кінотеатр або каток (за вибором).

Куратори груп

Червень

 2018 р.

 

5.

Проводити в кураторських групах години взаємного обміну груп інформації.

Викладачі кураторських груп

Протягом року

 

6.

Проводити бесіди виховного характеру серед студентів академічних груп та в закріплених кімнатах гуртожитку.

Всі викладачі

Протягом року

 

 

                                СПИСОК КУРАТОРІВ ГРУП 5 КУРСУ

                СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

 1 група

канд.мед.наук, асист. Міц І.Р.

 

Кафедра хірургічної стоматології

 2 група

канд. мед. наук,асист. Міц І.Р.

 

Кафедра хірургічної стоматології

 3 група

асист. Яворська-Скрабут І.М.

Кафедра хірургічної стоматології

 4 група

асист. Яворська-Скрабут І.М.

Кафедра хірургічної стоматології

 5 група

канд. мед. наук, асист.

Лоза Х.О.

Кафедра хірургічної стоматології

 6 група

канд. мед. наук, асист.

Лоза Х.О.

Кафедра хірургічної стоматології

 9 група

канд. мед. наук, асист.

Михайлюк І.А.

Кафедра хірургічної стоматології

 10 група

канд. мед. наук, асист.

Михайлюк І.А.

Кафедра хірургічної стоматології

 12 група

канд. мед. наук, асист.

Білозецький І.І.

Кафедра хірургічної стоматології

 13 група

канд. мед. наук, асист.

Гембаровський М.В.

Кафедра хірургічної стоматології

 14 група

асист. Беденюк О.С.

Кафедра хірургічної стоматології

 15 група

асист. Беденюк О.С.

Кафедра хірургічної стоматології

 

 

Comments