Конференції, семінари

НАУКОВА РОБОТА 

кафедри хірургічної стоматології

Співробітниками кафедри вивчається можливість впливу на процеси репаративного остеогенезу переломів та післяопераційних дефектів кісток щелепно-лицевої ділянки, а також клініко-патогенетичне обґрунтування використання нових лікувальних засобів при лікуванні захворювань тканин пародонта.

Високий науковий рівень викладання на кафедрі хірургічної стоматології базується на використанні досягнень теоретичних та практичних знань в стоматологічній та педагогічній практиці.

Викладачі та студенти приймають активну участь в науково-практичних конференціях Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського та доповідають щодо власних наукових здобутків у інших містах України.


V науково-практична конференція «Інноваційні технології в стоматології»,

НОК «Червона калина»


                   

V науково-практична конференція «Інноваційні технології в стоматології»,

НОК «Червона калина»Реєстрацію учасників конференції проводили асистенти кафедри хірургічної стоматології
Твердохліб Н.О. та Яськів О.А.

науково-практична конференція «Інноваційні технології в стоматології», НОК «Червона калина»науково-практична конференція «Інноваційні технології в стоматології»,

НОК «Червона калина»

Доброю традицією стало проведення фахівцями стоматологічного факультету Тернопільського державного медичного університету імені І. Горбачевського науково-практичної конференції “Інноваційні технології в стоматології”, яка відбулася 25 вересня 2015 року на базі конгрес-центру навчально-оздоровчого комплексу “Червона калина” ТДМУ.

Мета конференції – ознайомити науковців і практикуючих стоматологів з особливостями застосування сучасних методів лікування та профілактики стоматологічних захворювань.


Роботу конференції очолили проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, професор Степан Запорожан, завідувач кафедри хірургічної стоматології, професор Ярослав Нагірний.

 


Реєстрацію учасників конференції проводили асистенти кафедри хірургічної стоматології
Беденюк О.С. та Ковтун Н.Я.Кафедра хірургічної стоматології, 25 вересня 2015 рік


VІІ науково-практична конференція «Інноваційні технології в стоматології» 2016 рік 

НОК «Червона калина»            


Особливу зацікавленість викликала доповідь доктора медичних наук, професора Нагірного Я. П. 
про нетипові клінічні випадки перебігу стоматологічних захворювань на тлі соматичної патології з власної практики.

 


На VІІІ науково-практичній конференції «Інноваційні технології в стоматології» 2017 рік
з цікавою презентацією виступив кандидат медичних наук, доцент Скакун Л. М. 
де був представлений новий спосіб пластики післяопераційних дифектів тканин губ та кута рота.

 
            

На зустрічі з заступником Міністра охорони здоров’я України Олександром Лінчевським були присутні викладачі кафедри хірургічної стоматології доценти Гутор Н.С., Скакун Л.М. 

Спілкування пройшло у формі діалогу. Олександру Лінчевському викладачі кафедр ставили запитання, цікавили відповіді на питання щодо іспитів «Крок», можливості подальшої самореалізації в медичній галузі, реформи в медицині.