особиста сторінка викладача

ОСВІТА:

Працюю в університеті з 2006 року, на кафедрі хірургічної стоматології з 2012 року.

 У 1979 році закінчила Львівський Державний медичний інститут за спеціальністю "стоматологія". Впродовж 27 років працювала лікарем-стоматологом-хірургом. Працює в університеті з 2006 року: асистент кафедри пропедевтики стоматологічних дисциплін (2006-2008 рр.), асистент кафедри терапевтичної та дитячої стоматології ,терапевтичної стоматології (2008-2010 рр.), асистент кафедри хірургічної стоматології (2012-2013 рр.). З 2013 року по теперішній час доцент кафедри хірургічної стоматології. Диплом отримала в 2014 році.

НAУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

У 2011 р. у спеціалізованій вченій раді Д 41.563.01 при ДУ «Інститут стоматології АМН України»  захистила кандидатську дисертацію на тему "Оптимізація діагностики, профілактики та лікування альвеолітів" (науковий керівник – канд. мед. наук доц. Авдєєв О. В.), після чого присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук за спеціальністю " 14.01.22 - стоматологія".                                 

Наталія Степанівна - автор та співавтор 3 навчально-методичних посібників, 1 монографії, 1 методичної вказівки:

1Наталія Гутор Альвеоліти щелепно-лицевої ділянки. Лікарські засоби для профілактики і лікування альвеолітів. Навчально-методичних посібник. Тернопіль 2008. – 151 с.

2. Нагірний Я. П., Гутор Н. С., Гембаровський М. В. Схема історії хвороби з хірургічної стоматології для студентів 4 курсу стоматологічного факультету. Навчально-методичних посібник. Тернопіль  2017.- 94 с. 

3. Нагірний Я. П., Гутор Н. С., Гембаровський М. В., Сметюх О. А. Алгоритми виконання практичних навичок з хірургічної стоматології».  Навчально-методичних посібник. Тернопіль  2017.- 101 с.

4. Нагірний Я. П., Гутор Н. С. Методичні вказівки щодо написання навчальної історії хвороби хірургічного стоматологічного хворого.

Тернопіль 2017. 14 с.

5. Черкашин С.І., Гутор Н.С. Одонтогенна вогнищева інфекція порожнини рота: клініка, діагностика, лікування. Монографія. Тернопіль 2017. 103 с.

Має 89 друкованих праць, з них 72 наукового та 17 навчально-методичного характеру, в. т. ч. 25 у фахових виданнях, 8 патентів на винахід, 4 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.


НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

Підвищення ефективності профілактики та лікування альвеоліту за допомогою використання сучасних лікарських композицій та біохімічних досліджень.


НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ :

1. Н. С. Гутор.,С. І. Климнюк Мікробіоценоз альвеолярної лунки у хворих на форми альвеоліту Здобутки клінічної і експериментальної медицини : підсум. наук. практ. конф. 18. червня 2013 р. збірн. мат. конф. -Тернопіль, 2013. - С. 83.

2. Н. С. Гутор.,О. В. Авдєєв Зміни загальноклінічних та місцевих показників при лікуванні хворих на альвеоліт щелеп. Вісник наукових досліджень. - 2013. - № 2. - С. 93-95.

3. Гутор Н. С. Прогностична оцінка загальноклінічних даних у хворих на альвеоліт щелеп Вісник стоматології. - 2013. - № 2, С. 39-42.

4. Н. С. Гутор., С. І. Климнюк Мікробіоценоз альвеолярної ямки у хворих з різними формами альвеолітів. Вісник наукових досліджень. - 2013. - № 3. - С. 89-90.

5. Н. С. Гутор., Р. М. Рубас Вплив флуренізиду на лямблії ротової порожнини. Клінічна стоматологія. - 2013. - № 3, 4. - С. 100-101. 

6. Н. С. Гутор Характеристика змін біохімічних показників ротової рідини у хворих на альвеоліт. Новини стоматології. - 2013. - № 3 (76) 2013. - С. 56-58.

7.  Н. С. Гутор Дослідження впливу Флуренізиду на лямблії порожнини рота методом поляризованої флуоресценції. Новини стоматології. - 2013. - № 4 - С. 32-34.

8.  Н. С. Гутор., Р. М. Рубас, О. В. Авдєєв Вплив екологічних особливостей місцевості на поширення аномалій зубощелепового апарату. Збірник матеріалів науково-практичної конференції “ДОВКІЛЛЯ І ЗДОРОВ’Я” 25.04. 2014 р. С. 11.

9.  Н. С. Гутор Мікробіоценоз альвеолярної лунки у хворих із супутньою лямбліозною інвазією. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Тернопіль 2014. № 1. С. 32-34. 

10. Н. С. Гутор Застосування хірургічних методів лікування у дітей за ортодонтичними показаннями. Новини стоматології. - 2014. - № 3 - С. 8-12. 

11. Н. С. Гутор., Р. М. Рубас Поширеність аномалій вуздечки верхньої губи та наявність надкомплектних зубів залежно від регіону. Клінічна стоматологія. 2014. - № 3. - С. 64.

12.  Н. С. Гутор Мікробіоценоз альвеолярної лунки у хворих на гострий серозний альвеоліт із супутнім лямбліозом. Новини стоматології. - 2014. - № 4 - С. 62-65.

13. Н. С. Гутор Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Медсестринство в стоматології" Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 55575

14.  Н. С. Гутор Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Основы стоматологии" Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 56479

15. Н. С. Гутор Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Основи стоматології" Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 56477

16. Гутор Н. С., Бойків А. Б. Психологічні особливості та науково-дослідна компетентність у формуванні майбутніх лікарів-стоматологів. Медична освіта. - 2014. - № 3 - С. 138-139.

17. Гутор Наталія Степанівна, Рубас Роман Мирославович Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Хирургической стоматологии" Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 59015 

18. Я. П. Нагірний., Н. С. Гутор Вікові особливості реакції імунної системи у постраждалих з травматичними переломами нижньої щелепи. Клінічна стоматологія. - 2015. - № 3. - С. 120-121.

19. Гутор Н. С., Авдєєв О. В., Гембаровський М. В.,Бричка Л. Т., Ясіновська Ю. Б. Вплив екологічних особливостей місцевості на діагностику та метод переміщення ретенованого зуба. Вісник проблем біології і медицини Випуск 2, том 1 (128). С. 184-187. Полтава 19-20 травня 2016 року.

20. Гутор Н. С. Вплив екологічних особливостей місцевості на діагностику та лікування ретенованого зуба. Збірник матеріалів науково-практичної конференції “ДОВКІЛЛЯ І ЗДОРОВ’Я” 22-23.04. 2016 р. С. 53-54.

21. Гутор Н. С., Гембаровський М. В. Формування майбутніх стоматологів-хірургів Матеріали науково-практичної конференції «Інноваційні технології в стоматології». - 2016. - № 3. - С. 57-58

22. Брычка Р. Ю., студент 4 курса, 2 группы стоматологического факультета Рубас Р. М., врач-стоматолог «Вестра плюсстоматология» Научный руководитель: доцент кафедры хирургической стоматологии к.м.н. Гутор Н. С. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ флуренизидА НА ЛЯМБЛИИ ротовой полости МЕТОДОМ поляризованнОЙ флуоресценции Проблемы биологии и медицины «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ» Республика Узбекистан, город Самарканд 18-19 мая  2017 года С. 89

23.  Н. С. Гутор Психологічна особливість та сучасні підходи у формуванні майбутніх лікарів-стоматологів-хірургів XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю,  присвяченої 60-річчю ТДМУ  «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ»  (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України  за допомогою відеоконференц-зв’язку)

24. Н. С. Гутор., Я. П. Нагірний., Твердохліб Н.О. Сучасні методи діагностики та лікування гіпердонтії, поліодонтії. Клінічні випадки. Новини стоматології № 3 (92) 2017.  С. 14-17

25. Гутор Н. С. Історія кафедри хірургічної стоматології та роль університетських клінік Експериментальна та клінічна стоматологія Харків 1 (1) 2017 р. С.101-104.

26. Н. С. Гутор., Я. П. Нагірний., Твердохліб Н.О. Сучасні методи діагностики та лікування гіпердонтії, поліодонтії. Клінічні випадки Новини стоматології № 3 (92) 2017 р. с. 14-17.

27. Гутор Н. С., Рубас Р. М. Микробиоценоз альвеолярноЙ лунки у больных с СОПУТСТВУЮЩЕЙ лямблиозноЙ инвазиЕЙ Самарканд 10 октября 2017 «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ»  4, 1 (98) c. 37 

  
 

 Comments