особиста сторінка

У 2011 році закінчила стоматологічний факультет Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія» та отримала диплом спеціаліста з відзнакою.

З серпня 2011 року по липень 2013 року навчалася в інтернатурі на базі Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія», отримала сертифікат лікаря-спеціаліста.

З 2011 року по 2013 рік навчалася в магістратурі на кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів, отримала диплом магістра з відзнакою.

З серпня 2013 по грудень 2013 року працювала лікарем-стоматологом на базі Диканьської центральної районної лікарні.

З грудня 2013 року по вересень 2016 року навчалася в аспірантурі на кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії з пластичною та реконструктивною хірургією голови та шиї Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія», де працювала над написанням кандидатської дисертації на тему: «Інтраопераційна профілактика утворення патологічних рубців шкіри в різних ділянках обличчя та шиї (експериментально-клінічне дослідження)» за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія, яку успішно захистила у вересні 2016 року. З жовтня 2016 року і по теперішній час працює асистентом кафедри хірургічної стоматології.

Має 18 наукових праць за темою кандидатської дисертації, серед них: 5 статей у наукових фахових виданнях України, 2 статті у журналах, що індексуються базою даних Scopus, 9 робіт у вигляді тез конференцій у збірниках наукових праць, отримано 2 деклараційні патенти України на корисну модель.  

Comments